MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hjemmekjære Gløshaugere (30.6.04, 16:45)

Dragvoll-ansatte besøker Gløshaugen oftere enn omvendt. Og motstanderne av en Dragvollflytting vil ikke besøke naboene, selv om universitetet blir geografisk samlet på Gløshaugen.

Resultatene fremkommer i spørreundersøkelsen som Universitetsavisa gjennomførte i forrige uke.

Mange hjemmesittere på Gløshaugen
I løpet av siste semester har 30 prosent av studenter og ansatte på Gløshaugen aldri våget seg utenfor egen campus (universitetsområde), for å besøke en annen del av universitetet. Hos Dragvollianerne utgjør hjemmesitterne bare 18 prosent.

FREMMEDFRYKT? På spørsmål om NTNU-erne vil besøke kolleger innen andre enheter oftere hvis hele NTNU blir samlet i gangavstand på og rundt Gløshaugen, fordelte svarene seg slik.
Hver fjerde NTNU-er setter aldri foten sin utenfor egen campus. Og selv om hele universitetet skulle bli samlet i gangavstand på og rundt Gløshaugen svarer fortsatt 39 prosent at de ikke tror at det vil føre til at de kommer til å besøke kolleger på andre enheter oftere.

Men svaret på dette spørsmålet henger nøye sammen med om man er enig eller uenig i å samle NTNU. Tilhengerne sier at de vil besøke andre fagmiljø oftere, mens motstanderne sier at samlokalisering ikke vil spille noen rolle.

Størst utferdstrang på Dragvoll
NTNU-ere på Dragvoll har størst utferdstrang. 22 prosent av dem som sokner til Dragvoll oppgir at de i vår var på besøk utenfor egen campus mer enn ti ganger. Bare ni prosent av Gløshaugerne krysset av for samme alternativ.

Mobiliteten på tvers av campusene er omtrent like stor hos studenter og ansatte.

NTNU har satt seg som mål å være det fremste tverrfaglige universitetet i Norge, og i en evaluering som Norsk institutt for forskning og utdanning (NIFU) tidligere har gjennomført konkluderes det med at satsingen i hovedsak har vært vellykket. Hos studentene er erfaringene med kanskje det største tverrfaglige flaggprosjektet noe mer blandet. Det gjelder "Eksperter i team", som har gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene som deltok i vår.

59 prosent samarbeider ikke på tvers
UAs spørreundersøkelse viser at 59 prosent av NTNU-erne i løpet av siste halvår ikke har deltatt i noen form for faglige aktiviteter på en annen campus enn den de normalt arbeider eller studerer ved. Det lokale samarbeidet er noe bedre. Men fortsatt er det 46 prosent som svarer at de ikke er med på samarbeid med andre enheter innen sin hjemmecampus.

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om hvordan NTNU-ere reiser mellom campusene. Ved siste besøk var det en av tre som brukte personbil eller drosje. 62 prosent reiste kollektivt, eller tok seg fram på sykkel eller til fots.

Om metoden
I alt 616 studenter og ansatte deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført ved hjelp av verktøyet Spu-web. Dette er et system som er integrert med NTNUs intranett, Innsida. Spørsmålene var utformet av redaksjonen, og ikke av profesjonelle meningsmålere.

Av Even Gran og Jan Erik Kaarø

De øvrige resultatene fra spørreundersøkelsen (om flyttingen av Dragvoll) ble offentliggjort i går.