MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bommet på sykefraværet (1.7.04, 13:02)

NTNU sliter allikevel ikke med høyt sykefravær. Tidligere sjokktall viser seg nå ikke å stemme.

Tidligere i juni kunne Universitetsavisa melde om at sykefraværet ved NTNU var alarmerende høyt. Årsrapporten for 2003 fra universitetets HMS-seksjon viste at sykefraværet var økende og høyere enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for alle utdanningsinstitusjoner.

Hele åtte prosent lå det legemeldte sykefraværet på. Fagforeningene var raskt ute og spekulerte i at årsaken til det høye sykefraværet kunne være omorganiseringer og Kvalitetsreformen.

Misvisende tall
Nå viser det seg at den oppgitte sykefraværsstatistikken er fullstendig feil. NTNU har benyttet seg av tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), men SSB og Trygdeetaten opererer overraskende nok med høyst ulike tall over sykefraværet ved NTNU.

Trygdeetatens statistikk er gir et mye mer positivt bilde av fraværssituasjonen ved universitetet. For tredje og fjerde kvartal i 2003 var det legemeldte fraværet henholdsvis 4,6 og 4,1 prosent. For første kvartal i 2004 er sykefraværet gått enda mer ned - til 3,7 prosent.

Til sammenligning var fraværet på landsbasis for hele næringsgruppen "undervisning" i tredje kvartal 2003 på 6,1 prosent. For hele landet var det gjennomsnittlige sykefraværet i samme periode 7,4 prosent. Tallene viser at NTNU har mye lavere sykefravær enn mange andre det er naturlig å sammenligne seg med.

LAVT SYKEFRAVÆR: Det legemeldte sykefravær ved NTNU er atskillig lavere enn tidligere oppgitt.
Illustrasjonsfoto: NTNU Info/Rune Petter Ness
Tall fra to kilder
- Det viser seg at tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er betydelig høyere enn tallene som Trygdeetaten opererer med, sier HMS-sjef Anne-Beth Holte til Universitetsavisa.

Hun har ikke kommet til bunns i årsakene til tallfadesen, men tror at når NTNU har bedt SSB om tall for hele virksomheten, så har de bare fått for en enhet ved universitetet. NTNU har til nå benyttet seg av SSB når de har laget årsrapporten for sykefravær, men fra 2004 skal de benytte seg av Trygdeetatens databaser.

- Det er ikke å festlig å gå ut med feil tall, men nå skal risikoen for mistolking være borte, sier Holte.

Toppledelsen bekymret
Sykefraværsstatistikken var tema på siste styremøte ved NTNU da den årlige HMS-rapporten ble lagt fram. Styret forlangte informasjon om hva som skjuler seg bak tallene slik at de kunne få bukt med problemet. Holte sier hun nå kommer til å orientere styret om at tilstanden ikke er så dårlig allikevel.

HMS-sjefen mener at problemet med å utarbeide god HMS-statistikk for hele NTNU er at dette arbeidsområdet ikke er forankret sentralt.

- Dette arbeidet faller mellom flere stoler, sier Holte, som nå vil ta initiativ for å få dette på plass. Tidligere ble sykefraværet rapportert inn til Organisasjonsavdelingen, men rutinene ble lagt om da NTNU ble med i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Bedrifter som har tegnet IA-avtale, kan få tilgang til statistikk for sin egen virksomhet og kan sammenligne seg med bransjen, fylket og landet ellers. Statistikken kan fordeles på kjønn, alder og varighet. Med det systemet som følger med IA-avtalen kan fakultet og sentraladministasjonen ved NTNU lettere følge med på sykefraværet hos seg selv.

- De nye mulighetene med IA-avtalen gjør at vi kan drive med mer målrettede tiltak, sier Holte.

Sykmeldte skal jobbe
I dag, torsdag 1. juli, trer nye regler om sykemelding i kraft, som også vil få konsekvenser for NTNU. Hensikten med lovendringen er at den skal tvinge flere av de syke tilbake på jobb. Retten til å ta seg fri under sykdom reduseres kraftig.

Prinsippet blir dessuten at arbeidsplassen skal være den viktigste arenaen for oppfølging av sykdom. De sykmeldte skal i så stor grad som mulig jobbe, enten med vanlige oppgaver i redusert stilling, eller med andre oppgaver.

Av Tore Hugubakken

Alarmen gikk i NTNUs styre da det ble presentert for disse - feilaktige - tallene i årsberetningen fra HMS-seksjonen.