MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kampanje mot gal bruk av karakterer (7.7.04, 15:25)

Studentlederne ved NTNU er lei av faglærere som praktiserer normalfordeling i karaktersettingen. Til høsten kan de som bryter sensurregler vente seg klagestorm.

Utdannings- og forskningsdepartementet og NTNU-rektor Eivind Hiis Hauge har tidligere presisert at det er den enkelte students prestasjon som skal være bestemmende for fastsetting av karakteren. Dermed er det slått fast at normalfordeling av karakterer ikke skal gjelde. Men fortsatt råder usikkerheten hos mange som setter karakterer på eksamener.

BRUDD MED GAUSS-KURVEN: Normalfordelingskurven, også kjent som Gauss-kurven, er en matematisk modell utviklet av den tyske matematikeren Carl Friedrich Gauss. Følger en Gauss-kurven i fastsettingen av karakterer, er det forhåndsbestemt at karakteren C skal brukes hyppigst. Illustrasjonen viser et eksempel på karakterer for et NTNU-fag som i stedet tar hensyn til studentenes egne prestasjoner.
Illustrasjon: NTNU Info
Skal ikke normalfordele
- Det er tydelig at sensor og faglærerne er totalt forvirret når det gjelder hvilke regler som gjelder angående normalfordeling, sier nestleder Christian Melby Bjørn i Studenttinget NTNU.

Han viser til flere tilfeller hvor det praktiseres en forhåndsbestemt fordeling av karakterer uavhengig av hvor flinke eller dårlige studentene er, selv om det også i studieforskriften ved NTNU står at karakterene skal fastsettes ut fra faglige kriterier og ut fra studentenes egne prestasjoner.

Sensorer uvitende
- Enkelte grupper i Eksperter i team blitt normalfordelt, samt grunnfagsstudenter psykologi, sier Melby Bjørn. Han legger til at det er vanskelig å kontrollere at normalfordeling foregår i de enkelte emner fordi karakterstatistikken kun er tilgjengelig for de som tar emnet.

Studenttingsnestlederen kjenner til mange faglærere som innrømmer at de sensurerer etter prinsippet om normalfordeling. Andre sensorer har rett og slett ikke fått med seg presiseringene fra departementet og rektor. Det finnes også dem som kjenner til hva som er rett sensusrpraksis, men som nekter å følge dette, hevder Melby Bjørn.

Uheldig med vekting av karakterer
Studentene har lenge arbeidet mot normalfordeling og mener at det hadde vært uheldig om dette skulle være et prinsipp for karaktersetting. Noen emner og studieprogram tiltrekker seg de aller flinkeste – andre tiltrekker seg studenter med dårligere grunnlag.

Da er det naturlig at det enkelte ganger blir overvekt av gode eller middels kandidater. I en slik situasjon blir det misvisende at alle eksamener skal prosentfordeles fra A til F.

Kampanje mot normalfordeling
Det kan skje at karakterene tilfeldigvis blir fordelt utover slik at de ligner en normalfordelingskurve, uten at sensorene har vært bevisste på dette.

Studenttinget vil likevel oppfordre alle som mener de har blitt normalfordelt til å sende inn en klage på formell feil ved eksamen. Ved semesterstart starter de en kampanje som skal skremme faglærerne fra å bryte sensurkriteriene.

Hvis en student mener sensuren på eksamen har skjedd på feil grunnlag, håper studentledelsen ved NTNU at studentene markerer dette med å sende inn klage på formell feil. - Kun ved å rette fokus på dette kan vi lære faglærerne at normalfordeling er ut, tror Christian Melby Bjørn.

Utdannings- og forskningsdepartementet har «avlyst» prinsippet om normalfordeling.

Av Tore Hugubakken

Les om at flere siv.ing.-studenter vil få dårligere karakterer