MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bibliotek i provisorisk brakke (6.7.04, 15:55)

Dragvollmiljøene gledet seg til nytt, funksjonelt bibliotek, med plass nok og mange spennende muligheter. Kanskje må de nøye seg med ei provisorisk brakke.

OPPGITT: Harald Bøhn ønsker seg et bibliotek i tråd med de opprinnelige planene, men har likevel laget en oversikt over hva et mye mindre og provisorisk Dragvoll-bibliotek må inneholde. Bildet er tatt på plena der biblitoteket er tenkt bygd.
Styrevedtaket om å intensivere arbeidet med NTNU-samling rundt Gløshaugen har skjøvet drømmen om nytt bibliotek på Dragvoll ut i det blå. Hele prosjektet er lagt på is inntil videre. I stedet utredes midlertidige minimumsløsninger.

Paviljong på tre etasjer
På oppdrag fra Bibliotekdirektøren har seksjonssjef Harald Bøhn ved UBiT Dragvoll laget en oversikt over hva et provisorium absolutt må inneholde.

Forslaget går ut på å bygge en paviljong i tre plan utenfor bygg åtte. Det vil si den bygningen som huser det nåværende biblioteket på Dragvoll. Biblioteket overtar lesesalen på nivå tre i bygg åtte, og lager den om til ny hovedinngang. Paviljongen bygges med direkte adgang til dagens bibliotekarealer på alle tre nivåer.

Fleksible løsninger
Bøhn opplyser at det økte arealkravet er beregnet til 4.500 kvadratmeter brutto, hvorav den nye paviljongen er beregnet til 3.900 kvadratmeter.

Det provisoriske bygget må sørge for:

 • god adgang til sjølbetjening av aktuelle samlinger av trykt materiale
 • tilrettelegge for effektiv drift
 • tilstrekkelig mange, gode og varierte arbeidsplasser for studenter og andre brukere
 • funksjoner som styrker virksomheten som læringssenter
 • fleksible løsninger for adgang og åpningstider

  Senter for læring og informasjon
  Denne løsningen er bare en blek avskygning av visjonen som ble lagt fram for Styret for to år siden.

  I tillegg til de vanlige bibliotektjenestene inneholder de opprinnelige planene detaljerte planer om et ressurssenter for læring og informasjon, med vekt på IKT-bruk og formidling av vitenskapelig informasjon. Dessuten presenteres flere løsninger for varierte studentarbeidsplasser.

  Bruttoarealet til det bibliotekbygget Dragvollmiljøet opprinnelig ble lovt, er beregnet til 17.000 kvadratmeter, og det er tenkt bygd på østsida av bygg tre, seks og åtte (mot bussholdeplassen, paviljongene og Idrettssenteret).

  Femårsplan
  Bøhn syns det er sørgelig at dette arbeidet må legges til side, men legger vekt på at biblioteket har ansvar for at fagmiljøene har så gode bibliotektjenester som mulig, også i en flytteperiode.

  - Det antydes at en eventuell flytteprosess vil ta mellom 10 og 15 år. På grunn av all usikkerheten, har vi foreløpig konsentrert oss om de mest prekære behovene for de første fem åra, fra 2005 til 2010, opplyser Bøhn.

  Studentarbeidsplasser
  Dette omfatter blant annet den skrikende mangelen på studentarbeidsplasser. Per i dag er antallet 170. I nødløsningen foreslås økning til 900 studentarbeidsplasser. Derav skal 300 være i grupperom, mens resten skal være individuelle arbeidsplasser som er tilrettelagt for PC-bruk.

  Det andre store målet er mer plass for pliktavleverte bøker og tidsskrifter. Mange samlinger og fagbøker som brukes på Dragvoll er i dag plassert på Gunnerusbiblioteket. Dette medfører mye transport, ekstra ventetid og unødig merarbeid.

  - Men vil ikke framtidas bibliotek være mer basert på elektroniske medier?

  - Ikke innen de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene, tror Bøhn.

  - Bøker vil fortsette å være beste medium for lange tekster. Når det gjelder tidsskrifter, tror jeg på parallellutgivelser, som ikke erstatter, men kompletterer hverandre. All praksis viser at det ene ikke utelukker behovet for det andre. Tvert i mot er tendensen at tilgang på elektroniske medier øker behovet for trykt materiale. Bokutlånet øker årlig, avslutter Bøhn.

  Tekst og foto: Synnøve Ressem

 •