MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KVALITETSREFORMEN:
K-reformpenger gikk til feil adresse (28.7.04, 10:54)

I statsbudsjettet for 2004 fikk NTNU 157 millioner i ekstrabevilgning til innføring av Kvalitetsreformen. Pengene skulle først og fremst går til HF og SV-miljøene. Men NTNU sentralt la særbevilgningen i den store potten, og fordelte den på vanlig måte.

AVSPIST: - De allmennvitenskapelige fagene på SVT-fakultetet fikk ikke pengene staten hadde bevilget til dem, hevder Jan Morten Dyrstad.
Foto: Rune Petter Ness/NTNU Info.
- Pengene som fulgte med Kvalitetsreformen, har ikke gått dit de skulle, og det må den sentrale fordelingen ta ansvaret for. Dette slår dekanus på SVT-fakultetet, Jan Morten Dyrstad, fast.

Han viser til denne artikkelen fra Universitetsavisa. Her går det fram at det var profesjonsutdanningene på SVT-fakultetet som fikk det aller meste av budsjettøkningen på fakultetet. Det skyldes ifølge artikkelen den interne fordelingen på SVT.

Denne fordelingen er i strid med politiske føringer fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). NTNU fikk nemlig 157 millioner i ekstrabevilgning fra UFD på grunn av Kvalitetsreformen. Pengene skulle først og fremst gå til de fagene som i utgangspunktet lå lengst unna målene med reformen. Det vil si de allmennvitenskapelige, frie fagene som hovedsakelig hører til HF- og SVT-fakultetene.

- Vi prøvde bare å rette på skjevhetene
Jan Morten Dyrstad mener det er feil å gi SVT-fakultetet skylda for skjevfordelingen. Hans versjon er som følger:

- SVT-fakultetet fikk en rammebevilgning fra NTNU sentralt, som ble fastsatt ut fra NTNUs felles inntektsfordelingsmodell. Den ekstra bevilgningen som fulgte Kvalitetsreformen, var bakt inn i dette.

- Inntektsfordelingsmodellen slo imidlertid skjevt ut, forteller han. – De allmennvitenskapelige fagene fikk langt mindre enn det vi anså at de burde ha. Dette prøvde vi å justere noe ved å overføre 8,5 millioner fra profesjonsutdanningene til de allmennvitenskapelige fagene. I forhold til uttellingene i den sentrale inntektsfordelingsmodellen ble 4,5 mill. ble tatt fra teknologistudiet i industriell økonomi og teknologiledelse, 2,5 millioner fra profesjonsstudiet i psykologi, og 1,5 millioner fra lærerutdanningen (PLU).

FAKTA

NTNUs inntektsfordelingsmodell:

Modellen fordeler hvert år penger på NTNUs enheter. Den tar blant annet utgangspunkt i hvor mye det "koster å produsere et studiepoeng" på hvert enkelt studium. DMF har de dyreste studiepoengene, mens Dragvoll har de billigste.

Pengene fordeles også etter følgende kriterier:

 • Antall publiserte forskningsartikler i tidsskrift med refereeordning
 • Antall stipendiater
 • Formidlingsaktivitet
 • Antall studenter
 • Antall produserte studiepoeng

 • Økning i strid med intensjoner
  Denne overføringsmanøveren monnet imidlertid ikke stort. Resultatet ble at profesjonsutdanningene på SVT fikk en realøkning på rundt ti prosent, mens de allmennvitenskapelige fagene kun økte med ca. fire prosent, i henhold til Dyrstad.

  - Det er opplagt at kvalitetsreformpengene ikke har gått til dem som egentlig burde hatt dem. Men her er det ikke vi som svikter. SVT-fakultetet har bare prøvd å rette opp noe av den skjevheten som ble skapt i den sentrale fordelingen, slår Dyrstad fast.

  - Modellen ivaretar Kvalitetsreformen
  Økonomidirektør ved NTNU, Frank Arntsen, vedgår at særbevilgningen til Kvalitetsreformen ble fordelt på samme måte som resten av pengepotten til NTNU. Han synes imidlertid ikke det er noen grunn til kritikk.

  - Årsaken til at vi gjorde det på den måten, er at inntektsfordelingsmodellen tar høyde for Kvalitetsreformen, hevder Arntsen. Han begrunner dette ved å vise til at HF- og SVT-fakultetene har fått en relativt større økning enn mange av de andre fakultetene fra 2003 til 2004. Årsaken er at inntektsfordelingsmodellen legger stor vekt på antall studenter. - Her har de frie studiene en klar fordel, slår Arntsen fast.

  Han presiserer også at inntektsfordelingsmodellen ikke er noen tvangstrøye. Den er bare et fordelingsverktøy på overordnet nivå. Det er opp til fakultetene å sjekke om resultatene fra modellen stemmer overens med politiske føringer.

  - Modellen er ikke statisk
  Mener du at SVT-fakultetet burde ha overført mer penger fra profesjonsutdanningene til de allmennvitenskapelige fagene for å rette opp skjevheten?

  - Jeg vil helst ikke mene noe om det. Det er opp til fakultetet.

  Hvorfor ble ikke særbevilgningen til Kvalitetsreformen fordelt særskilt?

  - Jeg mener som nevnt at inntektsfordelingsmodellen tar høyde for Kvalitetsreformen. Det var aldri aktuelt med noen særfordeling av akkurat av disse pengene.

  Synes du ikke det er tankevekkende at inntektsfordelingsmodellen ga profesjonsstudiene på SVT mye mer enn de allmennvitenskapelige fagene, til tross for at sistnevnte egentlig hadde fått en stor ekstrabevilgning fra staten?

  FAKTA

  SØKELYS PÅ K-REFORMEN
  Det første studieåret i Kvalitetsreformens tegn er over. Universitetsavisa har i en serie artikler satt søkelys på konsekvensene av reformen.

  Første artikkel (9. mai):
  Løser tidsklemma med stud.ass.er
  Andre artikkel (10. mai):
  Eksamen som om ingenting har skjedd
  Tredje artikkel (11. mai):
  Presset og overarbeidet!
  Fjerde artikkel (12.mai):
  Tilbake til skolebenken?
  Femte artikkel (13. mai):
  SVT vil ikke bruke FS
  Sjette artikkel (25.mai):
  - Uforsvarlig med mappeevaluering på siv.ing
  Sjuende artikkel (3.juni):
  Språkstudenter granskes for fusk
  Åttende artikkel (18.juni):
  Bare smuler til allmennfagene på SVT
  Niende artikkel (26.juni):
  - Vi trenger ikke gjøre alt på en gang

  - Det vil jeg helst ikke kommentere. Jeg må konsentere meg om å lage en overordnet sentral modell som fordeler pengene mest mulig rettferdig, i tråd med politiske vedtak. Inntektsfordelingsmodellen er hele tiden i utvikling for å tilpasse de økonomiske realitetene til de politiske og faglige føringene. Modellen er ikke statisk.

  Av Even Gran