MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lite synlige studieveiledere (1.8.04, 23:53)

Studieveiledningstilbudet ved NTNU er jevnt over godt, men for lite samordnet og synlig overfor studentene.

Dette er noen av konklusjonene i en ny rapport som er utarbeidet av representanter fra fakultetene, Studenttinget og Studieavdelingen. Seniorrådgiver Åge Søsveen i Studieavdelingen har ledet gruppen som har skrevet rapporten.

Åge Søsveen.
- NTNU har generelt et bra studieveiledningstilbud, men det trengs en bedre profilering av studieveiledningen overfor studentene, forteller han.

Et annet problem er at studieveilederne har knapt med tid og kapasitet. På grunn av dårlig oversikt over de ulike studieveiledernes kompetanse, kan det være vanskelig for studieveilederne å vite hvem de kan henvise studentene til. Noen studenter kan ende opp som kasteballer i veiledningssystemet.

Kvalitetsreformen spiller inn
Det er flere grunner til at studieveiledningstilbudet ved NTNU blir undersøkt nå. Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) tok i 2003 initiativet til en tettere oppfølgning av siv.ing-studentene som hadde problemer med å henge med i studiene og som stod i fare for å droppe ut. I november 2003 anmodet FUS rektor om å få utredet all oppfølgning av studenter ved NTNU. Arbeidet med å lage en oversikt startet i februar i år.

Etter at Kvalitetsreformen ble innført, er alle universiteter og høgskoler i Norge pålagt å ha egne kvalitetssikringssystem for studietilbud, inkludert studieveiledning. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har ansvaret for å passe på at institusjonene overholder dette.

Anbefalinger
Utredningsgruppen foreslår følgende tiltak for å bedre studieveiledningstilbudet:

  • Opprettelse av et eget nettsted som gir studentene en klar oversikt om hvem som svarer på hva.
  • En tilsvarende brosjyre om studieveiledningstilbudet ved NTNU.
  • Et eget skiltingssystem til veiledningskontorene. Skiltene skal være synlig i fellesarealer der studenter samles.
  • Mer systematisk opplæring av veilederne. Et eget opplegg i samarbeid med Pedagogisk institutt har allerede startet.
  • En internett-basert kunnskapsbase, epost-liste og diskusjonstorg for studieveilederne.

    Rapporten er sendt ut til høring. Høringsfristen går ut tidlig i høstsemesteret.

    Tekst og foto: Håvard Moen Ferstad

  •