MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vet lite om Trondheim på 1600-tallet (9.8.04, 13:54)

Svillmuren til et tre-fire hundre år gammelt hus har åpenbart seg på branntomta i Nordre gate. Arkeologene gleder seg. For egentlig skulle det ikke ha vært noe bolighus her i det hele tatt.

EN GANG ET HUS: Ifølge kildene var det bare åker her på 1600-tallet, men sannelig fantes det både bolighus og gårdsplass, konstaterer en fornøyd Ian Reed.
Trehusbebyggelsen i Trondheim har brent mer enn én gang. En av de virkelig store bybrannene raste i 1681. Det var etter dette general Cicignon fikk i oppdrag å lage en ny byplan.

Men hvordan byen så ut i årene rundt Cicignon, vet vi overraskende lite om. Skriftlige kilder finnes, men langt fra uttømmende. Og bykartene fra perioden, både før og etter brannen, er mangelfulle. – Derfor vet vi egentlig lite om hvordan gatene gikk, og om hvordan folk levde og bodde på den tida. Vi vet faktisk mye mer om middelalderbyen, sier utgravningsleder Ian Reed fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Hus fra før Cicignon
Reed har for tida 12 arkeologer og arkeologistudenter i sving på tomta, de fleste fra NTNU. De har enkelte steder gravd seg helt ned til den gamle elvebunnen som ble tørrlagt for halvannet tusen år siden. Spor av det som trolig er ei avfallsgrop, kan være nesten like gamle.

Andre steder er de fortsatt på 16- og 1700-tallet. Fra denne perioden har det hittil bare dukket opp keramikk, fajanse, de sedvanlige krittpipene og noen fragmenterte bygningsrester. Verken funn eller skriftlige kilder har gitt grunn til å tro at det var boligbebyggelse på branntomta før 1681, bare åkerland og hagebruk.

HVELVKJELLER: Denne hvelvkjelleren var i bruk helt til kvartalet brant i fjor. Men ”alle” trodde den stammet fra 1840-tallet. Nå har det vist seg at den ble bygd en gang mellom 1670 og 1681.
Desto større var gleden og overraskelsen da arkeologene nylig avdekket en steinlagt gårdsplass, litt brolegging – og svillmuren til et hus som høyst sannsynlig sto der før bybrannen i 1681. Sammen med ny datering av en gammel hvelvkjeller gir dette ny kunnskap om denne delen av Trondheim.

Historikeren Henry Berg ga i 1951 ut boka ”Trondheim før Cicignon”. – Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er fakta og hva som er tolkninger i denne boka. Vi tror funnene vi gjør her, vil være både en korreks og et supplement til Bergs arbeid, sier utgravningslederen.

Håper på 500-tallet
Når oktober er omme, skal arkeologene ha arbeidet seg halvannet tusen år bakover i tid. Ian Reed drømmer om å finne spor etter preurban bosetting. – Vi har ingen holdepunkter, men det kan godt ha ligget en gård her et sted. Og der det lå gårder, lå det også gravhauger, sier han håpefullt.

TIL AVFALL? De runde merkene i jorda kan stamme fra ei avfallsgrop. Den kan være tusen år gammel, kanskje mer.
Steinhoggertomta neste
I september begynner utgravningene utenfor Nidarosdomen, der steinhoggerbrakkene sto. Området dekker 700 kvadratmeter, og Reed gleder seg til å begynne:

– Vi er veldig spent på hva som gjemmer seg der! Området ligger innenfor kirkens immunområde, så vi vet at vi ikke vil finne bybebyggelse. Vi vet også at vi vil finne spor fra steinhogging gjennom flere århundrer – og skjeletter, for det var militærkirkegård der på 1800-tallet, kanskje også tidligere. Men under alt dette? Vi håper veldig at vi finner spor etter gårdsbosetting fra 8-900-tallet. Det er en periode vi har få funn fra, sier Ian Reed.

Utgravningene ved Nidarosdomen skal gå fram til slutten av november. Da begynner arbeidet med å sette opp nytt publikumsbygg på tomta.

Tekst og foto: Lisa Olstad