MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rektors tale til studentene (11.8.04, 15:23)

Kjære gjester og kolleger. Men først og fremst: Kjære nye studenter ved NTNU.

Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
Det er en glede for meg å ønske dere velkommen som studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Vi er stolte og glade for at det nettopp er NTNU og Trondheim dere har valgt, og vi er glade for at nettopp dere har valgt oss! Trondheim som studiested har et godt og velfortjent rykte, med rot i tradisjonene fra tidligere NTH, men kraftig videreutviklet til dagens fargerike fellesskap. NTNU, slik universitetet fremstår i dag, har fortsatt en særlig nasjonal rolle i forhold til sivilingeniørutdanningen. Men som et moderne breddeuniversitet har vi kvaliteter og ambisjoner over et fagspektrum langt ut over hovedprofilen, og med et særlig ansvar for å dyrke tverrfaglighet. Samspillet på tvers av tradisjonelle faggrenser gir spennende og fruktbare muligheter som lett overses ut fra en ren disiplinorientering.

Når vi er det eneste universitetet med Norge i navnet, skal vi se på det som en ære, og ta det som en utfordring over hele fagspektret. Vi har nasjonalt ledende fagmiljø på mange områder utenfor hovedprofilen, la meg bare nevne årets 25-års jubilant, jazzmiljøet, som ett åpenbart eksempel. Det er ingen grunn til at vi ikke skulle ha som ambisjon å være det førende norske universitet i et internasjonalt konkurransefelt på alle de områdene der vi satser.

Siden NTNUs opprettelse i sin nåværende form i 1996 har mye positivt skjedd, spesielt har det på mange tverrfaglige felt vært en påtakelig utvikling, og tradisjonelt disiplintenkende universitetsfolk har sett merverdien ved konkrete samarbeidstiltak med fagfolk fra andre disipliner. Ingen enkeltperson kan med nødvendig dybde være tverrfaglig alene, det er evnen til å spille konstruktivt og forpliktende på lag med andre som gir resultater. NTNU har nettopp avsluttet tre pilotprosjekter innen såkalte foresight-analyser. Tre grupper har forsøkt å se inn i krystallkulen og diskutert mulige og sannsynlige utviklinger innen forskning relatert til feltene Helseundersøkelser og biobanker, Havbruk, og CO2-håndtering, og hvordan NTNU skal spille en mest mulig konstruktiv rolle her. Disse tre feltene, alle viktige for samfunnsutviklingen i Norge, er typiske eksempler på felt der en tverrfaglig tilnærming er helt nødvendig. Medisin, teknologi, humaniora og samfunnsfag er alle nødvendige medspillere. Eksemplene er ikke enestående. Ved NTNU kan du som student glede deg til å utnytte særlige muligheter for tverrfaglig trening.

Men la oss i erkjennelsen av tverrfaglighetens betydning ikke glemme at broer på tvers trenger solide pilarer bygd på kunnskapens grunnfjell.

Det er ikke bare fra det ganske land dere har funnet frem til trønderhovedstaden. Også mange utlendinger er kommet hit for å studere ved NTNU.

For a moment I will switch to English to, once again, in this more formal setting, greet and welcome students coming to Trondheim from other countries. We hope that you will find it academically rewarding to study at our university, and we also hope that your stay in Trondheim will bring you into close contact with us natives and our peculiar ways.

Such contact does not come automatically, you will have to make an effort. And by being good ambassadors for your own country you can help us natives develop a broader world view. Don’t worry, most of us are quite approachable and even friendly! Although we may speak English quite well, my challenge to you is that learning some Norwegian will do you no harm. It is not that hard, Norwegian is basically a Very Eastern English dialect. Well, actually, a number of different Eastern English dialects, but that you will certainly find out for yourselves. I myself made a similar effort when I spent a year in the Netherlands. I did learn some of the Very Southern Norwegian dialect used by the natives of that country, and I can tell you: It was worth the effort!

In any case, I congratulate you with this opportunity of working in a culturally different environment for a longer period, and hope you will make the best of it. On behalf of students and faculty at NTNU, I wish you all welcome!

Og til dere norske studenter: Selv om NTNU ikke fraskriver seg sitt institusjonelle ansvar, er det ikke til å komme forbi at dere er nøkkelpersoner i forhold til de utenlandske studentenes trivsel i Trondheim! Bruk mulighetene deres nærvær gir til gjensidig berikelse! Mange av dere kommer til å tilbringe en del av studiene i utlandet, som en givende og krevende del av studiet ved NTNU. Ta i mot utenlandske studenter i Trondheim slik dere ønsker å bli mottatt når det er deres tur å reise ut!

For dagens studenter, dere, har en mulighet til å få internasjonal erfaring i studietiden som tidligere generasjoners studenter ville misunt dere. Bologna-prosessen er et europeisk krafttak for å gjøre Europa til ett felles utdanningsområde, med felles utdanningsstruktur og mest mulig likt regelverk, slik at deres, studentenes, mobilitet skal møte så få hindringer som mulig. Poenget er ikke å lage en homogenisert europeisk utdanningslapskaus. Snarere tvert imot: Vi som snekrer utdanningstilbud i Trondheim må utvikle spesialiteter av så høy kvalitet at utenlandske studenter ser poenget med å tilbringe en del av sin studietid her. Og omvendt: Dere NTNU-studenter får muligheten til å tilbringe ett eller to semestre ved et utenlandsk universitet som har sine spesialiteter å tilby. Mitt råd er: Ikke reis ut før dere har bygd opp en solid faglig basis her hjemme, da vil utbyttet av et utenlandsopphold bli størst. Og bruk de utmerkete tilbud på rådgivingssiden vi har ved NTNU, både ved internasjonal avdeling, og rundt om i fagmiljøene med sine mangfoldige internasjonale kontakter.

Men tilbake til dagen i dag: De fleste av dere står nå ved inngangen til et fullt studium ved. Studentlivet dere i dag vil møte, er mye mer mangfoldig og fargerikt enn det var i min tid. Fagtilbudet er bredere, men også de forskjellige organiserte tilbudene til fritidsaktiviteter er nesten overveldende. Dere vil få en ørliten smakebit i denne velkomstseansen, men det er ikke plass her til mer enn nettopp en smakebit. Det er ingen tvil om at studentene selv har en vesentlig del av æren for at Trondheim er Norges studentby nr.1. Og vi på NTNU forsøker å følge opp, for eksempel har vi sammen med Studentsamskipnaden i Trondheim fått til et spleiselag for å få til en etterlengtet utvidelse av arealene til Studentersamfundet og et tilbygg til det gamle idrettsbygget her ved Gløshaugen. Jeg har også lyst til nok en gang å skryte av studentdemokratiet ved NTNU. Studenter er med i viktige beslutningsorgan på alle nivå, og gjør en imponerende jobb. Studentenes konstruktive bidrag til NTNU som utdanningsinstitusjon kan vi bare bukke og takke for!

Men på denne velkomstdagen til en ny fase i ditt liv, kan jeg ikke late som om rektorrollen ikke også innebærer rollen som alles, også din, tante Sofie. Jeg minner diskret, eller kanskje ikke diskret, om at du faktisk ikke bare er innskrevet ved NTNU som springbrett for å delta i fargerike fritidsaktiviteter. Du er her faktisk for å bedrive noe så strevsomt som lærign. For de fleste er overgangen fra videregående skole tøff. Tempoet skrues kraftig opp, kravene strammes, du må selv i langt høyere grad ta ansvar for disponering av egen tid. Ansvar for egen læring er ingen floskel, intravenøs og smertefri absorbsjon av kunnskap, for ikke å snakke om visdom, er fortsatt en umulighet. Det er bare du selv, fortrinnsvis i aktivt samspill med dine medstudenter, som kan kjempe deg frem til ekte kunnskap. Gleden ved utsikten når du har strevd deg opp til toppen kan til gjengjeld ingen ta fra deg! Og jo brattere stigning, jo flottere utsikt! Kort sagt: Stå på, iherdig innsats i denne avgjørende fasen vil du ha mangfoldig glede av resten av livet! Så langt tante Sofie.

Siste studieår var det første for de omleggingene som er en konsekvens av Kvalitetsreformen. Særlig for de studiene som tradisjonelt har vært omtalt som ”de frie”, har omleggingen vært betydelig. Det er nedlagt et stort arbeid for å realisere Kvalitetsreformen, og det er grunn til gratulere med at første runde gikk veldig mye bedre enn en kunne frykte. Men gode opplegg er ikke ferdigsnekret på ett år, utviklingen av læringsmiljøet tar selvsagt aldri slutt. I løpet av året skal vi få på plass et kvalitetssikringssystem for utdanningen. Og her kommer du som student inn som en sentral medspiller. Du spiller en nøkkelrolle i få prosessene fremover til å bli så konstruktive som råd er. Stå på som hjelper i forbedringsarbeidet! For egen del, og for senere studentkulls del!

Og for å avslutte som jeg begynte: Vi på NTNU gratulerer oss selv med at dere har funnet frem hit, at dere har valgt å investere viktige år av deres liv i arbeid sammen med oss. Vi har, når sant skal sies, massevis av kunnskap og innsikt som vi gleder oss til å dele med dere, og selv om vi selvsagt er opptatt av å bli bedre, både faglig og pedagogisk, er det ikke til å komme forbi: Vi eret spennende universitet: Dere har valgt helt rett!

Hjertelig lykke til med studiene her hos oss!

Les hovedartikkel: Velkomst med høy temperatur