MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Dekanus Petter Aaslestad: Skal vi flytte fra Dragvoll? (18.8.04, 08:47)

I et elegant leserbrev om en angivelig "skjebnetid" for Dragvoll oppfordrer professor Svein Lorentzen blant annet undertegnede til å gi uttrykk for prinsipielle holdninger til en mulig flytting av Dragvoll til Gløshaugen.

Det er ikke underlig at folk uroer seg når Adresseavisa med god journalistisk teft presenterer skrekkscenarier om bøttekottkontorer midt i en trafikkmaskin. Men for meg er "flyttesaken" inntil videre primært det tidligere styrevedtaket fra 2001 om å fortsette arbeidet med å utrede en mulig samlokalisering av hele universitetet.

At universitetsdirektøren nå med entusiasme gjør den jobben han der ble pålagt, har jeg ikke intensjoner om å forsure; dog har jeg minnet både ham og rektoratet om de to grunnleggende premissene for HF-fakultetets holdninger ved forrige runde: HF og SVT-fakultetets fagprofiler har blitt drevet frem i nært samarbeid gjennom mange år, og utgjør i dag et av NTNU’s konkurransefortrinn. Følgelig bør HF- og SVT-miljøene lokaliseres mest mulig samlet på Gløshaugen. Videre er det en premiss for oss – den gang som nå - at flytting må skje over et kort tidsrom.

Ved mange anledninger tidligere har jeg gitt uttrykk for at NTNUs tverrfaglige ambisjoner lettere vil kunne realiseres under bedrede "geografiske rammebetingelser". At NTNUs toppledelse pr. i dag er opptatt av en tettere forbindelse mellom "Dragvoll" og "Gløshaugen" både som metaforer og fysisk konkrete steder, ser jeg som positive signaler på man ønsker å realisere noen av de grunnleggende intensjonene ved opprettelsen av NTNU.

For nesten nøyaktig ett år siden avholdt Styret ved NTNU for første gang i historien et styremøte på Dragvoll. Ikke en dag for tidlig, var vi alle enige om, og flere av styremedlemmene gav i ettertid uttrykk for at de hadde lært mye om vår virksomhet ved å møte oss i våre vanlige omgivelser. På dager hvor man som leder kan synes man sliter i arbeidet med å synliggjøre et Dragvollfakultets virkelighet for resten av universitetet, kan det være lett å drømme seg inn i en situasjon hvor man også fysisk fikk øye på hverandre i det daglige.

Jeg har altså ikke vanskelig for å se at det fakultetet jeg er faglige leder for, vil kunne oppnå en enda bedre integrering i universitets helhet, dersom vi var samlokaliserte. Men en absolutt betingelse er det ikke. Og selvsagt handler ikke dette bare om min eller andre ansattes hverdag.

Dersom universitet og kommune om et par uker finne å gå videre med planene, håper jeg vi får en bred debatt om universitets fremtid, slik for eksempel professor Haakon With Andersen la opp til for noen uker siden i en kronikk i Adresseavisen. For faglige ledere så vel som for den øvrige universitetsbefolkning vil det være viktig å diskutere hva slags NTNU vi kan se for oss i resten av det 21. århundret. Den debatten bør vi for øvrig koste på oss jevnlig, sammen med politikere, byplanleggere og økonomer; selv om flyttespørsmålet skulle legges stein dødt i løpet av de første ukene.

Petter Aaslestad
Dekanus HF-fakultetet

Her finner du innlegget til Svein Lorentzen.
 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv