MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU, Sintef og HiST kan bli ett (18.8.04, 19:49)

Sterke krefter arbeider for å samle høyere utdanning og forskning i Trondheim. Høgskolen i Sør-Trøndelag kan bli NTNU-fakultet, og Sintef et aksjeselskap med NTNU som storaksjonær.

Rektor Eivind Hiis Hauge ved NTNU understreker at dette er én av mange muligheter som blir diskutert.

TREKLØVER: Vil disse tre symbolene smelte sammen til en felles logo en gang i fremtiden? Fargen er i hvertfall nesten den samme.
Forener kreftene
Rektor bekrefter at det pågår konkrete forhandlinger med Sintef, der målet er et tettere og mer forpliktende samarbeid. Opptakten var et felles styremøte i april i år. Dette var for øvrig første gang i historien at de to institusjonene var samlet til et felles styremøte.

- Bakgrunnen er at globalisering og utvikling mot et åpnere verdenssamfunn har endret konkurranseforholdene, både nasjonalt og internasjonalt, framhever Hauge.

– Forskningsmiljøet i Trondheim har greid å hevde seg godt og er godt synlig i nasjonal målestokk. I Europa og resten av verden er vi mindre synlig. Dette både kan og må vi gjøre noe med. Vi må styrke våre posisjoner, og det får vi til ved å forene kreftene og jobbe mot felles mål, sier Hauge.

Felles strategi
Hauge legger vekt på at det har vært nært samarbeid mellom fagmiljøene helt siden opprettelsen av Sintef.

– Svakheten har vært at kvaliteten på samarbeidet har variert fra faggruppe til faggruppe. Grasrotnivået har ikke hatt god nok forankring til ledelsen. Dette har for eksempel medført at forskerne har blitt stående alene i konfliktsituasjoner uten en organisatorisk oppbacking. Dette ønsker vi å rydde opp i, blant annet gjennom å få til en felles forpliktende strategi, sier Hauge.

Rektoren viser til "Geminisentrene" som modell.
- Her har vi samlet faggrupper fra begge institusjonene under en felles strategi. Nå ønsker vi å bygge videre på konseptet og komme fram til en felles overbygning på toppnivå, sier Hauge.

Mindre frihet
Så langt er det ikke avklart om partene vil gå inn for en omdefinering av selskapsstrukturen. Etter at Stortinget banet veien for å opprette såkalte randsoneinstitusjoner, kan NTNU som statlig forvaltningsorganisasjon gå inn på eiersiden i selskaper. Sintef er i dag en frittstående forskningsinstitusjon.

- Uansett vil samling om en felles, overordnet strategi betinge en mer forpliktende ledelsesstruktur. Begge parter vil måtte gi avkall på noe av friheten, sier Hauge.

Støttes av Sintef-sjefen
Administrerende direktør Morten Loktu i Sintef bekrefter at samarbeidsforhandlinger pågår, og er enig i rektors vurderinger.

- Er det tilsvarende planer på gang for å styrke båndene til Høgskolen i Sør-Trøndelag?
- Nei, HiST er ikke med i disse samtalene. De pågår mellom representanter for ledelsen og styrene ved NTNU og Sintef. Jeg har alltid snakket varmt for et samarbeid mellom fagmiljøene ved NTNU og HiST. Organisatorisk samarbeid har derimot vært lite aktuelt foreløpig. Det blir en helt annen sak hvis vi får til en geografisk samling rundt Gløshaugen. Da kan det tenkes at HiST kan innlemmes som et eget fakultet. Dette er en lite forlokkende tanke med den store geografiske spredningen som er i dag, sier Hauge.

Selvkritikk
- Hvorfor er ikke dette poenget trukket inn i lokaliseringsdebatten?
- Der må vi bare ta selvkritikk. Vi har vært alt for dårlig på informasjon i denne saken, innrømmer Hauge. I samtalene med kommunen har både HiST og NTNU deltatt. I et langsiktig perspektiv er det nødvendig å se de to institusjonenes geografiproblemer i sammenheng.

- Står samarbeidsplaner og lokaliseringsdebatt på dagsorden når statsråd Kristin Clemet besøker NTNU førstkommende tirsdag?
- Statsråden skal først og fremst møte forskere og har bare et kort møte med ledelsen. Hun vil få en kort orientering, men det blir ingen hovedsak, sier rektor Eivind Hiis Hauge.

Av Synnøve Ressem

Les også rektors synspunkter på å samlokalisere hele NTNU ("Rektor mener"-spalten).