MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jan M. Dyrstad: Universitetets mål er viktigere enn plasseringen (26.8.04, 11:29)

I Universitetsavisa 16.8. (Skjebnetid for Dragvoll) spør Svein Lorentsen om hvilken prinsipiell holdning Dragvoll-dekanene har til fraflytting av Dragvoll og samling på Gløshaugen.

Mitt prinsipielle standpunkt er at samling av NTNU på én campus er en fordel, alt annet likt. Samling gjør det lettere å realisere noen av målene vi har satt oss, spesielt på studiesiden, og vil potensielt også effektivisere fellesfunksjoner. Men "alt annet" er ikke likt. Realisering av målene våre avhenger bl.a. av hvor på Gløshaugen Dragvoll-miljøene blir plassert. SVT-fakultetet vurderte vinteren 2002 ikke lokalisering på Øya som bedre enn fortsatt lokalisering på Dragvoll. Samlokalisering ble den gang diskutert i forbindelse med forslaget om et evt. makeskifte Dragvoll-Øya, koplet til byggingen av nytt universitetssykehus.

Jeg mener det er bra at universitetsdirektøren tar tak i denne saken for å få en "endelig" avklaring. Det er umulig for NTNU å leve med en prioriteringsliste med nytt bibliotekbygg på Dragvoll på førsteplass og ressurser til fraflytting av Dragvoll litt lengre nede på lista. Det er ikke troverdig i forhold til bevilgende myndigheter. Vi trenger nytt bibliotekbygg og andre utbygginger til Dragvollmiljøene, men med dagens prioriteringsliste – vedtatt av NTNUs styre – er det vanskelig å komme videre.

Jeg tilhører de som i utgangspunktet er kritisk til flytting, av mange grunner. I interne diskusjoner om denne saken har mitt standpunkt vært at dersom det skal være aktuelt å gå inn for flytting må
1. våre fagmiljøer fysisk plasseres slik at det blir mulig å ta ut faglige gevinster
2. det lages en flytteplan som er realistisk og troverdig
3. Dragvollmiljøenes presserende arealproblemer løses i overgangsperioden gjennom midlertidige tiltak

Hvorvidt disse forutsetningene kan oppfylles eller ikke, avhenger av de konkrete løsningene som legges på bordet. Så vidt jeg vet, dreier universitetsdirektørens arbeid seg nå i all hovedsak om utredninger på overordnet nivå – mulig pris på Dragvollanlegget, endringer i reguleringsbestemmelser og avtaler med kommunen. Dersom disse utredningene konkluderer med at flytting er mulig, står vi overfor utredningsarbeid som går direkte på forutsetningene 1-3 ovenfor. Dersom utredningene konkluderer med det motsatte, vil NTNU i overskuelig framtid basere seg på to hovedcampus.

Noen vil sikkert innvende at dette er naivt. Det er ikke på denne måten prosessen blir gjennomført. Her er det tunge aktører som har satt seg et mål og løpet er kjørt. Dersom dette er tilfellet, vil det uansett være viktig at vi tenker proaktivt. Mange av innleggene i denne debatten har pekt på fordelene med å være på Dragvoll. Og det er utvilsomt mange fordeler ved å være lokalisert på Dragvoll.

Men hva med fordelene ved en samlokalisering – hvordan vil vi ha det dersom det skulle bli et ja til å gå videre på denne prosessen? Svein Lorentzen tilhører selv et fagmiljø som kanskje representerer det tyngste tverrfaglige studieprogrammet ved NTNU, nemlig lærerutdanningen. Kunne en annen lokalisering enn Låven på Dragvoll gjøre det lettere for Program for lærerutdanning å realisere målene som er satt for denne utdanningen?

Jan Morten Dyrstad
Dekanus SVT-fakultetet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv