MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Inge skal planlegge framtiden vår (25.8.04, 19:51)

I ti år ledet Inge Fottland (55) planleggings- og utviklingsprosjektene for den nye universitetsklinikken i Trondheim. Nå er han hyret inn av NTNU for å samordne planer om samlokalisering og et utvidet universitet.

Fottland opplyser at han ble kontaktet av universitetsdirektøren i juni. I går ble han formelt ansatt og har allerede rukket å installere seg på et midlertidig kontor. Adresseavisen presenterte ham onsdag som "sjef for Dragvoll-flyttinga", men det synes han er en noe unyansert framstilling.

Mer enn geografi
– Flytteprosjekt Dragvoll er ikke bare en geografisk debatt, men en overordnet debatt om hvordan NTNU som en forsknings- og utdanningsinstitusjon bør utvikle seg i framtida for å være et godt universitet og internasjonalt konkurransedyktig. Da bør organisasjon, administrative system og fysiske løsninger være et svar på visjonen, målene og strategiene.

VANT TIL KRITIKK: Inge Fottland måtte tåle et kritisk søkelys og mye kjeft under planleggingen av nytt sykehus på Øya. Det skremmer ham ikke fra å ta fatt på nye utfordringer i det offentlige.
- Min oppgave er derfor å få sett disse prosessene i sammenheng og få fram et beslutningsgrunnlag som også kan se på realismen i de valg man ønsker å foreta. Dette er derfor bare en liten del av det jeg skal jobbe med, understreker Fottland for Universitetsavisa.

- Hva mer?
- Flere prosesser som pågår parallelt: Samarbeidet mellom NTNU og Sintef, samarbeidet mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag og samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune vedrørende byutvikling. Min oppgave blir å se utfordringene i sammenheng og vurdere fordeler og ulemper med et flytteprosjekt i lys av dette.

- Planen om å flytte fra Dragvoll møter mye motstand blant dem som blir berørt. Hva tenker du om det?

- Jeg har nettopp lest leserbrevene i Universitetsavisa, og ser at debatten har høy temperatur og er preget av sterke følelser og mye angst. Min umiddelbare reaksjon er at her diskuteres det som om en flytteplan allerede er vedtatt. Slik er det jo ikke, - Styret har bare bedt om at saken blir utredet.

- Det er det arbeidet jeg skal begynne på nå og vurdere både styrke og svakheter, kostnader og gevinster ved en samlokalisering. Blant det viktigste er å avklare om det er noe å hente rent faglig. Vi må også passe på å legge planene i tråd med det som er utviklingstrenden for universiteter. Dette er større enn diskusjonen for eller mot flytting av Dragvollmiljøet til Gløshaugen. Jeg ser flytteprosesser først og fremst som et verktøy til å bli bedre.

Utredning først - deretter vedtak
- Men skjønner du at de som blir berørt av planene kan føle både raseri og avmakt? - Jeg tror som sagt at mye av motstanden er tuftet på feil grunnlag, og at folk reagerer fordi at de tror det er fattet et vedtak over hodet på dem. Videre at de ikke har fått delta i prosessen. Jeg presiserer igjen at Styret bare har bedt om å få en utredning, for å ha et grunnlag til å beslutte et videre veivalg. Her vil økonomiske, tidsmessige og reguleringsmessige realiteter måtte være en del av utredningen.

FAKTA

Inge Fottland (55) er gift med Helg som er forsker ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. To barn på 27 og 30 år.

Utdannelse innen biologi,med kjemi og samfunnsfag som støttefag ved tidligere Lærerhøgskolen i Trondheim. Har videre tatt Executive Education ved Wharton School, University of Pensylvania (Innovation and Entrepeneurship in an Age of Uncertainty) og tilsvarende ved INSEAD i Frankrike.(Knowledge Management and Change Management)

Aktuell fordi han er nytilsatt prosjektdirektør ved NTNU, fra 1. september i år til utgangen av 2007.

Var tidligere administrerende direktør for "RiT 2000", senere Helsebygg Midt-Norge, fra 1992 til 2002. Ledet i denne perioden planlegging og utredning av den nye universitetsklinikken. Han forlot stillingen i 2002 etter at planleggingen og vedtakene var gjennomført og begynte i Interconsult Prosjektutvikling, som leverer konsulenttjenester til helsevesenet.

Dette firmaet ble senere skilt ut som et eget AS i 2003 og fikk navnet Medivi AS. Her har han blant annet utredet planer for samlokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tidligere har han også jobbet som ass.fylkeshelsesjef/fylkeshelsesjef og bygge- og eiendomsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Han har også hatt oppdrag/verv i forbindelse med ILO, UNESCO og EU.

- Deretter vil det gå prosesser for å konkretisere de valg som blir foretatt. Nå er vi inne i en fase hvor de gode diskusjoner bør få lov til å gå. Når beslutningen er fattet bør debatten være avsluttet. Da vil debatten dreie seg om hvordan veivalget skal utformes til konkrete og gode løsninger.

Vil lytte til synspunkter
- Styret har bedt om en utredning innen utgangen av året. Hvordan går du fram for å klare å holde en så kort tidsfrist?
- I første omgang skal jeg sette meg grundig inn i saken, se på hva som er gjort tidligere, og hva de forskjellige miljøene tenker om det. Jeg starter med en lytteperiode og skal ha en runde til fakultetene.

- Du er tilsatt fram til utgangen av 2007. Hva gjør du hvis Styret skrinlegger alle flytteplaner etter nyttår?
- Ja, da vil jeg fortsette å jobbe med de overordnede strategiene. Det er mer enn nok å ta fatt i. Og om jeg skulle bli arbeidsledig, har jeg fortsatt et konsulentselskap å vende tilbake til.

Tilhenger av lagspill
- Du har markert deg sterkt i ledelsen av tidligere flytteprosesser. Hva vil du si til dem som måtte føle seg truet?
- Jeg er ingen farlig mann! Jeg tror selv at jeg er flink til lagspill og samhandling. Det er lett å undervurdere hvor mye arbeid som ligger bak de store planprosesser som St. Olavs Hospital har vært gjennom. I ti år har vi jobbet med dette.

- Arbeidet med universitetsklinikken omfattet utviklingsplanlegging, integrering og plassering av ulike kompetansemiljøer i senterstrukturen, på tvers av universitetsfunksjoner og kliniske funksjoner og ikke minst hele planprosessen fram til et ferdig forprosjekt.

- Jeg har også jobbet mot internasjonale organisasjoner som arbeider med utvikling av kompetanseorganisasjoner. Disse erfaringene tror jeg vil være nyttig å ha med seg i den komplekse planleggingen av universitetets framtid.

- Imidlertid er jeg klar over at jeg går inn i meget kompliserte prosesser der både ansatte og studenter må bidra. De må svare på hva et godt forsknings- og utdanningsmiljø krever av oss i framtida. Så får jeg sette dette inn i en plan- og beslutningsprosess som blir mest mulig åpen, avslutter Fottland.

Tekst og foto: Synnøve Ressem