MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Julie Feilberg: Forhåpentligvis til beroligelse (26.8.04, 14:23)

Det ser ut til å ha spredt seg en oppfatning av at "flytting av Dragvoll" er noe som allerede er bestemt. Det er synd - for slik er det ikke!

Nødskrikene fra grasrota viser at vi i ledelsen ganske enkelt ikke har vært flinke nok til å fortelle folk hvorfor samlokalisering av NTNU står på dagsorden, hva som er bestemt og ikke bestemt, og hva slags prosesser vi tenker oss i forbindelse med en avgjørelse.

Det som er bestemt, er at vi skal utrede muligheten for en samlokalisering av NTNU.

Det er flere grunner til at styret har bedt om en slik utredning. Her er min kortversjon av de tre viktigste:

 • Studentperspektivet: Studentene ønsker samlokalisering for å få reelle muligheter for å kombinere "Dragvoll"- "Øya"- og "Gløshaugen"- fag. Dette er en sak som er viktig for dem, og som de har hatt på sin dagsorden lenge.

 • Det faglige perspektivet: Hvordan legger vi best mulig til rette for å realisere intensjonen om tverrfaglighet, bredde, kvalitet og konkurranseevne ved NTNU? Hva er gevinst og tap ved èn kontra to campuser i framtidas universitet?

 • Byutviklingsperspektivet: Trondheim kommune ønsker nå å se på utdanningsinstitusjonene og disses forhold til byen som en helhet, både med hensyn til økonomi og geografi. Hva kan det komme til å bety for NTNU? Det er utlyst en arkitektkonkurranse som skal vurdere hvilken tomt som vil være mest egnet for et samlet HIST, og som skal iverksettes før jul. Det er viktig for NTNU at vi finner ut hva vi ønsker i denne sammenhengen.

  Det er særlig det siste perspektivet som har gjort spørsmålet om utredning av samlokaliseringsalternativet aktuelt akkurat nå - pluss det faktum at det er vanskelig å argumentere med full kraft for et nytt bibliotekbygg på Dragvoll overfor departementet når fakulteter og styre har uttalt at det beste hadde vært at NTNU var samlet på ett sted.

  Jeg er enig med resten av ledelsen med hensyn til at dette må utredes. Hvis det så viser seg at det av økonomiske eller andre grunner er uaktuelt med flytting, er jo saken grei. - Da kan vi legge samlokaliseringsballen død og konsentrere oss om bygging på Dragvoll.

  Hvis utredningen viser at samlokalisering er mulig både økonomisk, arealmessig og kommunalpolitisk, må alternativene med en eller to campuser veies mot hverandre ut fra de tre perspektivene som er skissert ovenfor, og ut fra et overordnet syn på hvilket NTNU vi ønsker oss 20-30 år fram i tida.

  Forøvrig mener jeg at alle må få en mulighet til å vurdere argumentene og til å si hva de mener om saken før den endelige avgjørelsen blir tatt. I den sammenhengen har vi startet en prosess som innebærer en løpende dialog med alle fakultetene omkring utredningen. Inge Fottland vil lede dette arbeidet.

  Julie Feilberg
  Prorektor

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv