MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Krangel om kvotestudenter (27.8.04, 13:11)

Ordinære doktorgradsstudenter ved NTNU kan dra på feltstudier hvor som helst i verden og til hvilket tidspunkt som måtte passe dem. Det kan ikke kvoteprogramstudenter som tar doktorgrad.

- Hårreisende forskjellsbehandling og mistolking av regelverket, mener Linn Mo, tidligere leder av PHD-utvalget ved NTNU.

Kenyanske Dorothy Abonyo er doktorgradsstudent ved Institutt for byforming og planlegging. Hun kom til NTNU høsten 2003, på kvoteprogrammet for utenlandske studenter fra utviklingsland. I doktorgradsarbeidet studerer hun den raskt voksende byen Kisumu i Kenya, og ser på hvordan ekspansjonen påvirker den omkringliggende landsbygda. Dorothy er utdannet arkitekt og underviser i byplanlegging ved universitetet i Nairobi.

FORSINKET: Dorothy Abonyo frykter at uklarhet om regler for hjemreise skal forlenge oppholdet hennes som kvoteprogramstudent ved NTNU.
Reiseforbud
Ved juletider i fjor dro hun til Kenya for å gjennomføre en pilotstudie. På grunn av lokalt byråkrati trakk arbeidet i langdrag, men i slutten av februar var hun tilbake til NTNU. 1. juni var hun klar til å ta fatt på nye feltstudier, men møtte en uventet hindring.

– Saksbehandleren på Internasjonalt senter opplyste at det må gå et semester mellom hver hjemreise. Ettersom jeg hadde vært i Kenya i februar, måtte jeg utsette neste reise til høstsemesteret, forteller Dorothy.

- At jeg da måtte bo her i uvirksomme sommermåneder, uten en øre til livsopphold, betød ikke noe. Heller ikke at reisen var absolutt nødvendig for at jeg skulle komme videre i prosjektet. Ingen brydde seg om meningsløsheten ved ørkesløs venting og forsinket studieprogresjon, fortsetter hun.

Tilfeldigheter
Heldigvis for Dorothy hadde hun en veileder ved instituttet, Linn Mo, som engasjerte seg sterkt for å finne ei løsning. I samarbeid med Sven Erik Svendsen, leder for SEARCH-programmet, fant de annen finansiering, og Dorothy kom seg til slutt av gårde.

- Men alle kan ikke regne med å være så heldige, sier Linn Mo, som tidligere har vært leder for PHD-utvalget, med spesielt ansvar overfor kvotestipendiatene. Hun er ikke fornøyd med hvordan Internasjonal seksjon ivaretar interessene til kvotestipendiatene, og mener at de derfor blir prisgitt ressursene ved de respektive instituttene.

Feiltolkninger
- Jeg mener at saksbehandler ved Internasjonal seksjon feiltolker regelverket og blander sammen reglene for hjemreise og feltarbeid. Dette kan jeg dokumentere, hevder Mo og viser til korrespondanse med Statens lånekasse. Hun mener at utenlandsstudentene får for dårlig informasjon, og nevner som eksempel at de ikke får lese regelverket på engelsk.

Kontakten mellom veileder og Internasjonal seksjon utviklet seg til en lang diskusjon med gjensidige beskyldninger. Veileder beskylder Internasjonal seksjon for urettmessig innblanding i faglige spørsmål. Internasjonal seksjon mener på sin side at veileder går langt utover sitt faglige ansvarsområde ved å feiltolke regelverket for hjemreiser og feltarbeid under kvoteprogrammet.

Må følge reglene
Koordinator for kvoteprogrammet ved NTNU, Ragnhild Brakstad, framhever at det er departementet og Statens lånekasse for Utdanning som setter opp rammevilkårene for kvoteprogrammet. Hun mener reglene for hjemreiser og feltarbeid er klart definert og at kvoteprogramstudenter som avlegger doktorgrad blir informert om detaljene, både skriftlig og muntlig.

- Vi anbefaler at stipendiatene gjennomfører to feltarbeidsreiser i hjemlandet. De fleste gjør en pilotstudie på to-tre måneder, kommer tilbake for å analysere dataene, og drar så på hovedfeltsarbeid som strekker seg over sju til åtte måneder. Dette er det vanlige, men en annen fordeling av feltarbeidsperioder er selvfølgelig mulig ut fra faglige vurderinger.
- Poenget er at de må følge regelverket fra Statens Lånekasse, som finansierer én hjem/ feltarbeidsreise årlig. Her er det ikke slingringsmonn, sier Brakstad.

Et særtilfelle
Hun framhever at NTNU har rundt 50 doktorgradsstudenter under kvoteprogrammet for tida, og at praksisen rundt feltarbeid og hjemreiser som regel går knirkefritt.

– Dorothys problemer skyldes at hun kom tilbake fra et første feltarbeid i slutten av februar 2004 og derfor ikke hadde rett til en ny hjemreise med dekning under kvoteprogrammet i sommer. Saken er nå løs ved alternativ finansiering til dekning av reisekostnader og ny feltarbeidsstøtte under kvoteprogrammet fra og med høstsemesteret.

Brakstad legger til at regelverket for kvoteprogrammet er under fortløpende evaluering.

Under revisjon
– Under evalueringen av kvoteprogrammet i 2001 ble NTNU bedt om å gi en høringsuttalelse på erfaringer med ordningen. Etter uttalelser fra fagmiljøene kom det klart fram at manglende dekning av "overheadkostnader" var det største problemet.

I høringsuttalelsen foreslo NTNU at støtten for doktorgradsstudentene skulle utvides fra dagens 10 måneder til 12 måneder, da studentene jobber med studiet hele året. Ingen av fagmiljøene rapporterte om problemer vedrørende støtte til hjemreiser/feltarbeid. NTNU kom derfor ikke med noen endringsforslag på dette området, poengterer Brakstad.

Tekst og foto: Synnøve Ressem