MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kristin Dæhli: Vi er ikke mindre forvirret... (1.9.04, 09:25)

Rektor har skrevet en oppklaringsreplikk til Kari og Arne (29.08.) der han innrømmer at styrets vedtak til sak 44/04 er en kilde til forvirring.

Jeg forstår ham slik at det styret egentlig vedtok var at universitetsledelsen skulle intensivere arbeidet med å utrede muligheter for samlokalisering. M.a.o. ingen særskilte føringer om flytting av Dragvollmiljøet til Gløshaugen. Jeg var tilhører i styremøtet, og oppfattet diskusjonen slik rektor uttrykker her.

I styrets vedtaksprotokoll står det imidlertid noe annet, og i møte med arbeidstakerorganisasjonene fredag 27.august, uttrykte både rektor og universitetsdirektør noe annet.

Blant annet uttalte rektor:

 • Samling av NTNU forutsetter at Dragvoll kan avhendes slik at nybygg kan realiseres innenfor egne økonomiske rammer.
 • Åpner ikke for samlokalisering hvor som helst, Gløshaugen er det eneste alternativet som utredes.
 • Må se samlokalisering i et byperspektiv slik at ikke midtbyen dør ut.

  Universitetsdirektøren understøttet rektor, bla. ved å si at:

 • Det er betydelig velvilje i kommunen for å overta Dragvoll og det vil utløse mye penger til nybygg. Dessuten godt håp om støtte i Stortinget for flytting av Dragvollmiljøet til Gløshaugen.
 • Jobber ikke med andre alternativer enn samlokalisering rundt Gløshaugen.
 • Positive økonomiske, reguleringsmessige og geografiske vurderinger, gir 90% sannsynlighet for at Dragvollmiljøet havner rundt Gløshaugen.

  Hva skal vi tro? Er det prinsipper, muligheter og konsekvenser for samlokalisering som utredes (i tråd med det styret angivelig mente), eller jobber ledelsen konkret for å flytte Dragvollmiljøet til Gløshaugenområdet (slik styret protokollerte sitt vedtak)? Ledelsen sier begge deler, litt avhengig av hvem de snakker med.

  Dobbeltkommunikasjon og forvirring rundt en så betydelig sak kan ikke NTNU leve med! Derfor forventer NTNUs ansatte at:

 • universitetsledelsen evner å formulere referater slik at de entydig reflekterer styrets konklusjoner.
 • ledelsen tydelig gir til kjenne at de følger styrets faktiske konklusjon. Det innebærer at ledelsen utreder muligheter og konsekvenser først, før styret eventuelt bestemmer seg for å jobbe mot en konkret løsning.
 • slike betydelige inngrep i universitetets organisasjon og de ansattes arbeidsforhold ikke gjennomføres uten samarbeid med ansattes organisasjoner. Dette er ledelsen forpliktet til etter Hovedavtalen.

  Kristin Dæhli
  hovedtillitsvalgt Forskerforbundet ved NTNU

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv