MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jardar E. Abrahamsen: Elfenbeinstårnretorikken (3.9.04, 14:09)

Eg søkte på ordet «elfenbeinstårn» på Google. Det viste seg at ein svært utbreidd bruk av ordet er som karakteristikk av akademikarar som ikkje dansar etter andre si pipe.

Dei siste åra har kvardagen vår handla om nedlegging av eitt universitet i namnet, oppretting av eit anna med misvisande namn, omorganisering, reorganisering, samanslåingar, reformert kvalitetsomgrep, konsernifisering av demokratiet, freistnader på å fristilla universitetet meir systematisk frå fri forsking, ein rotete overgang til ein karakterskala med motstridande retingsliner, og eg veit ikkje kva anna, det meste under påskot av at det er eit «spennande» tog, og av at dei som skil mellom endringar til det betre og endringar til det verre, er reaksjonære.

Ordboka omtalar «elfenbeinstårn» slik: «opphøgd isolasjon frå kvardagen og aktuelle hendingar og problem». Ordboka definerer òg «isolasjon» som «einsemd».

Det vert interessant for ordboksredaktørane den dagen då «elfenbeinstårn» òg vert brukt om store massar av industriarbeidarar som meir eller mindre lydig dansar etter einsame piper som akkompagnerer kvardagslege songar om tvangsomdefinerte arbeidsplassar, omorganisering, reorganisering, samanslåingar, reformerte kvalitetsomgrep, avskaffing av tillitsvalde, ei rotete innføring av nye evalueringsprosessar med motstridande retningsliner, og det meste under påskot av at det er «spennande», og at toget går no.

Kven som i spenning prøver å plassera seg i opphøgd isolasjon på denne arbeidsplassen, er ikkje viktig. Men som ein odelstingsrepresentant observerte allereie i mars 1995: Det er faktisk ikkje meir fart og spenning som trengst i Trondheim.

Jardar Eggesbø Abrahamsen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv