MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil forlove seg med Sintef (1.9.04, 10:39)

Ledelsen ved NTNU er svært positiv til at NTNU og Sintef knyttes tettere sammen. Sintef-ledelsen synes mer tilbakeholden, kanskje med unntak av toppsjef Morten Loktu, som har vært en av pådriverne i prosessen.

Derfor gir det opphav til en viss bekymring i NTNU-styret at Loktu nå går tilbake til Statoil.

Mandag hadde NTNUs styre strategiseminar på Jægtvolden på Inderøya sammen med toppledelsen ved universitetet. Et nærmere samarbeid med Sintef var et hovedtema, og ble tatt opp som egen sak i styremøtet på tirsdag. Diskusjonene både på strategiseminaret og i styret ga en klar konklusjon: NTNU ønsker en tettere kobling mellom NTNU og Sintef.

REKTOR IKKE BEGEISTRET: – Det er ikke med stor glede vi registrerer at Helge Lund har hentet Loktu tilbake til Statoils konsernledelse, sa rektor Eivind Hiis Hauge da styret innledet diskusjonen om forholdet til Sintef.
I forgrunnen sitter studentrepresentant Ragnhild Birgitte Slettebø og til høyre for Hauge sees prorektor Julie Feilberg.
Loktu-"bomben"
Derfor kom gårsdagens nyhet om at Sintef-sjef Morten Loktu går tilbake til Statoil som en stor overraskelse på forsamlingen. Loktu har vært en av pådriverne i tilnærmingsprosessen, og det er tydelig at styret er bekymret for at et sjefsskifte kan legge en demper på Sintefs engasjement i prosessen.

- Her må kommunikasjonen håndteres godt, var beskjeden NTNU-ledelsen fikk fra styret. Man skal ikke se bort fra at erfaringene fra en annen fersk styresak – flytting fra Dragvoll til Gløshaugen – er bakgrunnen for at rektor og direktør får en påminnelse om god kommunikasjonsstrategi fra sitt styre.

Sintef tilbakeholden
Betenkningen fra Sintefs strategidirektør Gunnar Sand som ble lagt frem på styremøtet, hadde klare reservasjoner mot et overilet "giftermål" mellom NTNU og Sintef: "Inntil vi ser klare gevinster ved å gi opp vår uavhengighet, ønsker vi at denne skal bestå", skriver Sand.

En tettere kobling mellom NTNU og Sintef er kommet på dagsorden av flere årsaker. To av de viktigste er:

 • Større enheter gir mer synlighet og styrke internasjonalt.
 • Myndighetenes ønske om at universitetene skal etablere såkalte randsoneselskaper.

  FAKTA

  KRITISERT FOR DÅRLIG KOMMUNIKASJON:
  Forslaget om å flytte campus Dragvoll til Gløshaugenområdet stod ikke på dagsorden på dette styremøtet, men ble tatt opp som eventuelt-sak.

  Styret stilte seg litt undrende til de sterke følelsene som er utløst av vedtaket som ble gjort på forrige styremøte, og ønsket å klargjøre at det ikke er vedtatt at Dragvollmiljøet skal flytte til Gløshaugen, men at denne muligheten skal utredes.

  Resultatet av en slik utredning skal foreligge før jul, og styret skal også si ja eller nei til en flytting før jul.

  Styret tar selvkritikk på at vedtaket i flyttesaken fikk en uheldig formulering, men gir samtidig rektor og direktør en lett reprimande for at de har vært for dårlige til å få fram at det bare er snakk om å utrede flytting, og at det slett ikke er bestemt at flytting skal skje.

  - Dere burde gått klarere ut og sagt at ingen flytting er bestemt, sa Bjarne Foss. - Nå er det gitt et inntrykk av at Dragvoll er på tur nedover, og det er feil. Det er dere som har arenaen mellom styremøtene, sa Foss til rektor og direktør.

  NTNU villig
  NTNU har vist seg som en av de mest samarbeidsvillige institusjonene når det gjelder å følge opp signaler fra Utdannings- og forskningsdepartementet om ny ledelsesstruktur og andre reformer. Viljen til å etablere randsoneselskaper er også stor, og Sintef er NTNUs mest åpenbare kandidat i denne sammenheng.

  Universitetsdirektør Per Ivar Maudals betenkning om en eiermessig sammenkopling mellom NTNU og Sintef gjør det klart at NTNU gjerne vil gjøre Sintef til et randsoneselskap. "Dette er en rolle Sintef har spilt lenge før begrepet oppstod", skriver Maudal.

  Eierskap et ømt punkt
  Det springende punktet i saken, og det punktet som trolig gjør at Sintef nøler med å inngå ekteskap, er at myndighetenes definisjon av et randsoneselskap vil innebære at universitetet må ha eierskap i selskapet. I de vel femti år som er gått siden NTH etablerte Sintef som et slags underbruk for å fronte kontakten med industri og næringsliv, er Sintef blitt mer og mer frikoblet fra sitt opphav. Derfor skal man ikke forundres over at tanken på å bli en form for leilending under universitetspartneren ikke virker forlokkende på en moden og selvstendig forskningsinstitusjon.

  Forsiktig vedtak
  Styret ved NTNU støtter ubetinget en prosess i retning av en tettere kobling mellom de to institusjonene. Det endelige vedtaket lyder:
  ”Styret ønsker et tettere samvirke mellom NTNU og Sintef, og støtter den prosessen som ble diskutert på strategiseminaret 30. og 31. august 2004”.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •