MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Milliondryss til medisinere (8.9.04, 22:52)

Over 80 mill. kroner er bevilget til en rekke nye forskningsprosjekter innenfor medisin og helsefag. Samtidig forberedes det ny utlysing av flere stipend.

I samarbeid med Det medisinske fakultet ved NTNU satser Helse Midt-Norge på pasientnær forskning og har nylig tildelt totalt 81 millioner til ulike forskningsprosjekter i regionen.

- NTNU og Helse Midt-Norge har felles interesse i at det drives medisinsk og helsefaglig forskning av høy kvalitet i regionen. Dette danner grunnlag for ny diagnostikk og bedre behandling i framtiden, sier dekanus Gunnar Bovim ved Det medisinske fakultet.

Styret for Helse Midt-Norge vedtok i august Regional strategiplan for forskning og utvikling for perioden 2004-2007. Planen gir grunnlag for økt innsats i helseforetakene og samarbeid med NTNU og høgskoler.

Bred satsing
Tildelingen omfatter både doktorgrads- og post doktor stipend, samt stimulering av forskning innen særskilte områder. Tidligere vedtak i Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU om styrking av psykiatri, rehabilitering og habilitering har vært særlig fokusert.

I tillegg er det tildelt midler til prosjekter innen medisinsk teknologi (inkludert funksjonell genomforskning, akuttmedisinsk simulatorsenter og framtidens operasjonsstue), klinisk forskning, Regional forskningsbiobank, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, helsetjenesteforskning, samt spesialistutdanning for leger.

Smakebiter fra prosjektene
Ett av prosjektene som har fått tildelt midler, og hvor NTNU-forskere er involvert, tar utgangspunkt i problematikken knyttet til ungdom i 13-16 års alder, som legevakten må ta seg av grunnet forgiftning ved stort alkoholinntak. Internasjonalt er det godt belegg for at det er store helsemessige gevinster dersom man klarer å utsette rusbruken. Erfaringer viser at denne gruppen har økt sannsynlighet både med hensyn til senere rusmisbruk, men også når det gjelder utvikling av psykiske- og andre problemer.

Stipendiat og overlege Susanne Lindqvist ved Inst. for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer skal i et annet prosjekt studere øyne og syn bl.a. ved hjelp av Magnetisk resonans (MR) hos tenåringer som hadde lav fødselsvekt. Prosjektet er en del av en omfattende studie av barn med lav fødselsvekt som tenåringer. Det er påvist at for tidlig fødte barn med ekstra lav fødselsvekt er disponert for synshemming og blindhet i større grad enn andre barn.

Tilbud om 4-årige doktorgradsstipend er gitt til:

 • Brita S. Pukstad, medisinsk teknologi, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.
 • Ane Cecilie Dale, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.
 • Susanne Lindqvist, Pasientnær klinisk forksning, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.
 • Trine Karlsen, Rehabilitering, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.
 • Jon Ståle Ritland, Ålesund, Geriatri, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.
 • Anne Engum, Levanger, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Institutt for nevromedisin.
 • Kathrin J. Gravvold Torseth, medisinsk teknologi, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.
 • Bente Nordtug, Rehabilitering, Institutt for nevromedisin.
 • Jens Kornelius Dahl, Psykiatri, Institutt for nevromedisin.
 • Maria Radtke, Pasientnær klinisk forskning, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.
 • Audun Hanssen Bauer, medisinsk teknologi, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.
 • Kari Anne Indredavik Evensen, Rehabilitering, Institutt for samfunnsmedisin.
 • Ingvild Bjellmo Johnsen, medisinsk teknologi, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.

  Tilbud om 3-årige post doktor stipend er gitt til:

 • Einar Kjelsås, psykiatri, Institutt for nevromedisin.
 • Stein Hallan, Levanger, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin.
 • Anna G. Gancheva Løding, medisinsk teknologi, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

 •