MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Universitetsmuseene skal utredes (15.9.04, 11:37)

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede universitetsmuseenes rolle. Dette er første gang disse institusjonene blir gjenstand for en offentlig utredning.

Dekan ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Bjarne Rogan skal lede utvalget, og direktør Axel Christophersen ved Vitenskapsmuseet blir ett av medlemmene.

Fem museer under lupen
Utdannings- og forskningsdepartementet har ansvaret for fem universitetsmuseer som er blant landets største og fremste museer. Disse er Kulturhistorisk Museum og Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, Vitenskapsmuseet ved NTNU, Bergen museum ved Universitetet i Bergen og Tromsø Museum ved Universitet i Tromsø.

Universitetsmuseene ivaretar spesielle funksjoner som tilrettelegging for forskning, innsamling knyttet til samlinger og formidling. I tillegg har universitetsmuseene oppgaver som i andre land er lagt til nasjonalmuseer innen kultur- og naturhistorie.

Trenger rolleavklaring
- Det er behov for å tydeliggjøre disse institusjonenes rolle i det norske museumslandskapet og de utfordringer de står overfor. Utvalget vi nå har satt ned er et kompetent og bredt sammensatt utvalg til å forestå denne oppgaven, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i en pressemelding.

Utvalget skal blant annet vurdere muligheten for å bedre ressursutnyttelsen og se på hvordan man kan håndtere den årlige tilveksten til i samlingene. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. november 2005.

Medlemmene
Følgende medlemmer er oppnevnt til utvalget:

 • Bjarne Rogan (leder), professor og dekan ved historisk-filosofisk fakultet ved universitet i Oslo
 • Siri Jansen, Museumsdirektør Bergen Museum
 • Axel Christophersen, Museumsdirektør Vitenskapsmuseet i Trondheim
 • Christina Smith - Erichsen, kst. avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet
 • Tonte Hegard, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet
 • Sissel Rønbeck, assisterende direktør hos Riksantikvaren
 • Jon Birger Østby, direktør ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum)
 • Kristian Berg, museumsdirektør for Statens historiska museer i Stockholm
 • Ingvild Gilhus, professor i religionsvitenskap ved universitetet i Bergen
 • Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef for UMOE-gruppen og tidligere NHO-president

 •