MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Hard kritikk av ledelsen (15.9.04, 22:38)

Ingen nye momenter kom fram i en opphetet debatt om flytteprosjekt Dragvoll onsdag ettermiddag. Men stemningen avslørte manglende tillit til universitetsledelsen og styreflertallets behandling av saken. Vi har sitatene.

Skepsisen inkluderer det nyoppnevnte utvalget som skal lede debatten framover. Rektoratet presenterte onsdag mandat og medlemmer i dette utvalget i sin faste spalte her i avisa (se venstre marg).

PROFESSORER MOT FLYTTING: Tre uttalte motstandere av flytting. F.v. Per Kristian Larsen (Konstruksjonsteknikk), Svein Lorentzen (PLU) og Steinar Nordal (Geoteknikk).
Debattmøtet onsdag ettermiddag ble arrangert i Elektrobygget på Gløshaugen av styret i Professorforum, og samlet rundt 90 deltakere.

Rektor Eivind Hiis Hauge åpnet med et blikk tilbake til etableringen av NTNU i 1996. Han minnet om at forholdet mellom miljøene på Dragvoll og Gløshaugen var motsetningsfylt i starten, men oppsummerte at både samarbeidsklimaet innad og universitetets rykte utad har blitt vesentlig bedre siden da.

Deadline 7. desember
Dette brukte han som et argument for å gå videre og også fjerne det geografiske skillet. Hauge refererte til styrevedtakene som er bakgrunnen for at saken har kommet på dagsorden, og opplyste at neste styrebehandling skjer 7. desember. Da skal det avgjøres om samlokaliseringsdebatten skal føres over i konkrete tiltak, eller avblåses.

IKKE ENIGE: Rektor Eivind Hiis Hauge har en tung jobb foran seg med å overbevise Forskerforbundets Kristin Dæhli (midten) og professor Brit Mæhlum om at det er lurt å flytte fra Dragvoll.
Hauge opplyste at det nylig er nedsatt et utvalg som skal belyse faglige og universitetspolitiske problemstillinger rundt samlokalisering. Utvalget skal ledes av dekan Anne Grete Hestnes og har fått navnet "Hestnesutvalget".

Prosjektdirektør Inge Fottland orienterte om utredningsprosessen og viste alternative løsninger til utbygging av Gløshaugenområdet. Eksemplene omfattet i hovedsak Hesthagen, Lerkendal og Tempe, mens Dødens dal ble omtalt som "mindre aktuell".

Kommunen har god tid
Trondheim kommune var representert ved kommunalråd Aase Sætran Hovland fra Arbeiderpartiet. Hun understreket at det er oppgaven til universitetet og Høgskolen i Sør-Trøndelag å vurdere de utdannings- og forskningspolitiske sidene av saken, og at kommunens rolle er å legge til rette for en ønsket utvikling. Hovland sa også at kommunen ikke presser på for å få en rask avgjørelse i saken.

Professor Svein Lorentzen var første motinnleder og høstet stor applaus for bitende spissformuleringer. Hans overordnede poeng var at et universitet ikke lar seg styre som et konsern i næringslivet.

BLIR VI KVITT HØYBLOKKA i Holtermannsveien montro? Det lurte de kanskje på, direktør Arnt Ove Okstad fra Plan og bygningsenheten og kommunalråd Aase Sætran Hovland, som representerte Trondheim kommune på møtet.
– Mangelfull eller manglende reell dialog før avgjørende prosesser settes i gang er fortsatt en meget dårlig strategi i en kunnskapsorganisasjon, fremhevet Lorentzen.

Professor Steinar Nordal forsøkte å være mer balansert og letet etter argumenter som talte både for og mot. Hans liste over motargumenter var imidlertid mange ganger lengre enn for-lista.

Rått løp
Sekretariatsleder i Forskerforbundet, Kristin Dæhli snakket for fagforeningene. Hun kritiserte ledelsen for å være lite villig til å lytte til hva de ansatte mener om flyttedebatten. Hun påpekte blant annet at fagforeningene er totalt fraværende i Hestnesutvalget.

Flere debattanter syntes det var påfallende at ingen som har markert motstand til Gløshaugensamling har fått plass i det nyutnevnte utvalget. Dette fant de mistenkelig og hadde følgelig liten tiltro til utvalget. Det kom også klare meldinger om at ledelsen kjører et rått løp og allerede har bestemt seg for sluttresultatet.

Et knippe klare meldinger - fra debatten
"Som student var jeg en av pådriverne for Dragvoll."
Prosjektdirektør Inge Fottland.

"Jeg er ikke kommet hit som flyttegeneral, men for å fortelle hvordan man lager en utredning."
Prosjektdirektør Inge Fottland.

FAKTA

FØLG FLYTTESAKEN I UA: Redaksjonen i Universitetsavisa gir deg den grundigste dekningen av flyttesaken;

15.sept.: Dragvolldrømmen som forsvant
3.sept.: Dekanene: - Vi avventer utredning
1.sept.: Vil forlove seg med Sintef
27.aug.:Gløshaugen-kampanje mot flytting
26.aug.: - Forbigått igjen
26.aug.: Trond Giske lover flyttepenger
25.aug.: Inge skal planlegge framtiden vår
18.aug.: NTNU, Sintef og HiST kan bli ett
8.juli: Studentoppgave skaper storm (Presentasjon av en plan for å bygge ut Gløshaugen)
6.juli: Bibliotek i provisorisk brakke
1.juli: Universitetsdirektøren: Tror ikke flyttemotstanden er så stor
30.juni: Hjemmekjære Gløshaugere (Presentasjon av andre del av UAs store spørreundersøkelse, hvor 616 ansatte og studenter sendte inn svar)
29.juni: Dragvollflytting: Studenter sier ja, ansatte nei (Fra første del av spørreundersøkelsen)
16.juni: Campus rundt med stoppeklokke
10.juni: Nettmøte: Rektor svarte på 36 spørsmål
8.juni: Per Ivar + Rita = sant

I vår leserbrevspalte finner du nå 42 innlegg om denne saken.

"Verdipotensialet (for Dragvoll) er foreløpig anslått til rundt to milliarder kroner, som kan realiseres over en tidsperiode på fem til ti år".
Kommunalråd Aase Sætran Hovland.

"Studentene er klare på at de vil nært sentrum. Ved siden av den faglige kvaliteten, er studiebyen den klart viktigste faktoren for trivselen mens de er her."
Kommunalråd Aase Sætran Hovland.

"Det er ingen skam, men tvert om god ledelse å endre et prosjekt som ingen ansatte har bedt om, og store deler av de ansatte er i mot."
Professor Svein Lorentzen.

"Hvis milliardene ved NTNU sitter så løst som flytteprosjektet bærer preg av, bør rektoratet umiddelbart bringe dette videre til dekaner, instituttledere og ansatte."
Professor Svein Lorentzen.

"Hvis denne utredningsprosessen får fortsette som et opplegg for en hestehandel ledet av Westerberg, Maudal og nå også Fottland, så vil det forbause meg stort om ikke disse meget erfarne og samspilte lederne kommer opp med et tilbud vi ikke kan avslå."
Svein Lorentzen.

"Saksgangen så langt gir oss all mulig grunn til å tro at noen har kommet lenger enn utredningsstadiet og allerede har begynt byggeprosessen."
Kristin Dæhli, fagforeningsrepresentant.

"Reis utenlands, reis til USA og se hvor de prestisjefylte universitetene er plassert. Ingen ligger i de store byene."
Professor Per Kristian Larsen.

"Vi har bygninger nok, men ingenting til å forske med."
Professor Per Kristian Larsen.

"Det er ikke typisk norsk å være god i forskning."
Professor Trond Amundsen.

LITT GLISSENT: Tatt i betraktning at flyttedebatten så langt har hatt høy temperatur var fremmøtet på det åpne diskusjonsmøtet relativt beskjedent. Det var god plass på benkeradene i det store elektroauditoriet El5.
"Jeg vil heller ha et gubbevelde med 110 stabeiser enn et konsernstyre, og ønsker at flyttesaken blir tatt opp til uravstemning."
Amanuensis Trond Andresen.

"Hvem har satt opp et tidsvindu på bakrommet, og hvem skal lukke det?"
Jan Boier Vindheim, Miljøpartiet De Grønne.

"Vi som satt i Underdalsutvalget snakket aldri om samlokalisering, men bedre forbindelser mellom campusene. Personlig drømte jeg om å sette inn røde NTNU-busser."
Professor Kari Hag.

"Sveriges mest fornøyde studenter holder til ved Universitetet i Linköping. De har tre campuser."
Professor Kari Hag.

"Visvas er det beste som er sagt i denne debatten."
Professor Brit Mæhlum.

"Flytt HF til Solsiden, der er det godt å være. Og så vil jeg ha en bitte liten statue av meg selv."
Professor Brit Mæhlum.

Av Synnøve Ressem
Fotos: Arne Asphjell