MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nytt studieprogram satser tverrfaglig (19.9.04, 19:17)

Forvaltning av naturressurser er ikke bare en sak for biologer. Det relativt nyopprettede studieprogrammet for naturressursforvaltning ved NTNU vil også gjerne ha ingeniører, samfunnsvitere og humanister blant studentene sine.

– I dag tilhører mange av mastergradstudentene våre institutt for biologi. Det vil vi gjerne endre på – vi vil ha flere studenter med annen faglig bakgrunn, sier førsteamanuensis Gunilla A. Olsson ved institutt for biologi.

TILBYR TVERRFAGLIG UTDANNING: Gunilla A. Olsson (til venstre) og Susanne Hanssen ønsker seg studenter med variert faglig bakgrunn til studieprogrammet for naturressursforvaltning.
Satser bredt
Olsson er leder for det multifakultære studieprogrammet for naturressursforvaltning, som startet i 2002. Sammen med førstekonsulent Susanne Hanssen ved institutt for biologi, håper hun å skape et bredt, tverrfaglig miljø ved studieprogrammet.

– Vi vil ha interaksjon mellom studenter med ulik faglig bakgrunn, sier Olsson, og understreker at et utdanningstilbud innen naturressursforvaltning, som samler både realfagstudenter, sivilingeniører, samfunnsvitere og studenter fra humanistiske fag, vil være noe helt unikt for NTNU.

Naturressursforvaltning favner svært bredt. Alt fra stein og olje, via vind og vann, til dyre- og planteliv er naturressurser. Studieprogrammet fokuserer på alle disse ressursene og de ulike instansene som har ansvaret for dem, utnyttelsen av ressursene og på hvordan forvaltningen skjer.

Programmet belyser også aktuelle problemstillinger i forhold til forvaltningsprosjekter i konfliktområder. Dermed kan en rekke ulike fagbakgrunner – ikke bare realfag - være relevante i forhold til naturressursforvaltning. Ingeniørenes teknologikunnskap, perspektiver fra samfunnsvitenskapelige fag om maktstrukturer, og filosofi og etikk er noen eksempler.

Samarbeider
Olsson og Hanssen satser nå på å gjøre studieprogrammet bedre kjent og vil styrke samarbeidet med de ulike fakultetene ved NTNU. De mener også det er viktig å koble studentene opp mot ulike private bedrifter og offentlig forvaltning. Målet med studieprogrammet for naturressursforvaltning er å utdanne personer som kan være faglige brobyggere ved de mange tverrfaglige utfordringene innenfor forvaltningen av naturressurser.

Jobbmulighetene etter endt studium er blant annet forskerjobber og stillinger innen offentlig forvaltning. Men private bedrifter som forvalter naturressurser, som Statoil og Norsk Hydro, kan også være potensielle arbeidsgivere. Det samme gjelder miljøvernorganisasjoner.

– Vi mener at dette er en utdanning som gir studentene et godt utgangspunkt for arbeidsmarkedet, sier Hanssen og Olsson.

Susanne Hanssen har selv tatt mastergrad i naturressursforvaltning, og har blant annet jobbet med et EU-prosjekt som ser nærmere på bruken av fjellområder i Europa. Den norske delen av dette prosjektet var et samarbeid mellom institutt for biologi og senter for bygdeforskning.

For mer informasjon, kontakt Gunilla A. Olsson via denne nettsiden.

Tekst og foto: Svein Arild Sletteng