MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NY SERIE: FARVEL TIL HUMBOLDT?
Elitedyrking i universitetenes hjemland (19.9.04, 18:44)

BERLIN: Nå skal eliten dyrkes i universitets-Tyskland. Samtidig skal kostnadene kuttes. Hvordan står det egentlig til med universitetsidealene i Wilhelm von Humboldts hjemland og på universitetet som bærer hans navn?

Den tyske universitetssektoren bærer på stolte tradisjoner. Wilhelm von Humboldt utformet tidlig på 1800-tallet idealene som de fleste av verdens universiteter bygger på. Mellom 1900 og 1950 ble 25 prosent av alle Nobelpriser i fysikk vunnet av tyskere. Landet har fostret navn som Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, Wilhelm Röntgen og Gustav Hertz.

SITTER HAN TRYGT?: Marmorversjonen av Wilhelm von Humboldt sitter forsatt trygt på sokkelen. Men er hans ånd like levende i landet som fostret ham?
Foto: Even Gran
Har blitt hengende etter
Men i etterkrigstiden og fram til i dag har tyskerne tapt terreng. USA har overtatt ledertrøya. Rundt 70 prosent av prisvinnerne har kommet herfra fra 1960-tallet og fram til i dag. Det interessante er imidlertid at mange av de amerikanske prisvinnerne har grunnutdanningen sin fra et annet land. Rundt halvparten av de amerikanske Nobelprisvinnerne i medisin mellom 1967 og 1997 var for eksempel fra et annet land.

Tyskland er ett av landene som eksporterer forskere til USA. Grunnutdanningen er det ikke noe å utsette på. Men når man virkelig skal begynne å slå seg opp, velger mange å ta turen vestover. Hver sjuende tysker med doktorgrad i naturvitenskap drar til USA. Tre av de fire siste tyske Nobelprisvinnerene arbeider i USA.

Vil gjenreise de tyske universitetene
Den tyske regjeringen med Gerhard Schröder i spissen vil ha en slutt på dette.

Utdanningsminister Edelgard Bulmahn lanserte i januar i år en plan for å gjenreise de tyske universitetene til sin fordums prakt. Planen er at det skal brukes 1,9 milliarder euro (nær 16 millarder kroner) på dette de neste fem årene. Regjeringen ønsker i utgangspunktet å fordele pengene til ti utvalgte ”elite”-universiteter. Universitetene må først søke. Deretter blir de ti heldige plukket etter en omfattende faglig evaluering.

Disse nasjonale forslagene ble tidligere i år lagt fram for delstatene i Tyskland, som universitetene ligger under. Delstatene var ikke enige i ideene til den nasjonale regjeringen. De ønsket heller å bygge nettverk mellom de beste delene innenfor universitetetene. De ønsket altså ikke å satse på universitetsnivået, men heller gå direkte på de underliggende fagmiljøene og bygge nettverk mellom dem.

NYE TIDER: Nå skal tyskerne bygge eliteuniversiteter. Tyskland skal gjenreises som en ledestjerne innen akademia.
Ill: Even Gran
Resultatet ble et kompromiss som inneholder litt av alt.

 • Det skal etableres rundt ti (tallet er ikke helt bestemt) eliteuniversitet.
 • Det skal etableres nettverk mellom ”centres of excellence”, samt at forholdet mellom universitetene og de tyske forskningsinstitusjonene skal styrkes.
 • Det skal etableres 40 ”graduate schools”. Innholdet er ikke helt klart definert, men formålet skal være å forbedre forholdene for unge nyutdannede med PhD-grad, slik at de ikke like lett forsvinner til USA.

  Dette kompromisset ble inngått i juni i år. Økte krav til eksternfinansiering er også en del av opplegget.

  Ønsker ikke amerikanisering
  Planene har møtt mye kritikk. Et av de mer tydelige argumentene er at endringene innebærer en ”amerikanisering” av høyere utdanning i Tyskland, og at de to systemene er for ulike til at en slik omlegging kan lykkes.

  Det tyske utdanningssystemet er utpreget egalitært. Det er ingen tradisjon for konkurranse mellom institusjonene. Ingen universiteter har mer prestisje enn andre. Videre er lønnsystemet sentralstyrt, uten lokale lønnsforhandlinger. Det finnes svært få eller ingen strukturer som belønner gode prestasjoner. Professorene får lønn etter tariff. Punktum. Systemet er ikke bare bygd opp slik. Det er også en sterk tradisjon for at det skal være på denne måten.

  Siden studentene fritt kan flytte mellom universitetene under studietiden, finnes det heller ingen sterk tilhørighet blant studentene til det universitetet man tilhører.

  GAMMEL STORHET: Tyskland har forstret storheter som Albert Einstein, Max Planck og Gustav Hertz. Samtlige har arbeidet ved Humboldt-universitetet i Berlin. Bildet er fra inngangen til universitetets senatssal.
  Foto: Even Gran
  Elitetenkning i Tyskland - et stort sprang
  Det amerikanske systemet er totalt forskjellig. Lønnsystemet er i høy grad prestasjonsbasert. Det er stor forskjell på ”gode” og ”dårlige” universitet, og når studenter blir tatt opp finnes det en rekke strukturer som nærmest stempler universitetslogoen inn i panna på dem. På denne måten blir de lojale bidragsytere i universitetets alumniorganisasjon etter endt utdanning.

  En annen viktig forskjell er at amerikanske studenter begynner på universitetet tre-fire år tidligere enn tyskerne, i en alder da de er langt mer mottakelig for den sosialiseringen (og merkevarebyggingen) som amerikanske universiteter utsetter dem for.

  Anbefaler fristilling og konkurranse
  Den manglende tilhørighetsfølelsen vil gjøre det vanskelig å etablere alumniorganisasjoner etter amerikansk mønster for å skaffe eksternfinansiering. Dette hevder blant annet professor Thomas Hochstettler fra Universitet i Bremen i avisa Chronicle of Higher Education. Han peker også på at det ikke finnes noen kultur for konkurranse i Tyskland.

  Hochstettler ser eliteuniversitetsplanene som et nytt sentralstyringsprosjekt fra regjeringen, etter god gammel tysk modell. Han anbefaler heller en modell for fristilling av universitetene slik at de kan konkurrere og dyrke fram de beste miljøene hos seg selv.

  FAKTA

  UNIVERSITETSREFORMATOREN
  Wilhelm von Humboldt (1767-1835) regnes som grunnleggeren av det moderne universitetsidealet. Universitetet skulle ifølge Humboldt være et sted der kunnskap får utvikle seg fritt, med et overordnet mål om å øke menneskehetens samlede viten innen alle fagfelt.

  Wilhelm von Humboldt grunnla Humboldt-universitetet i Berlin i 1810. I dag har universitetet et årlig budsjett på 216 millioner euro (1,8 mrd. kroner) og rundt 35.000 studenter. NTNU har til sammenligning et langt større budsjett (2,8 mrd. kroner), men bare ca. 20.000 studenter.

  Andre kritikere peker på at høyere utdanning i Tyskland har blitt utsatt for kraftige økonomiske kutt fra sammenslåingen i 1990 og fram til i dag. En sentral satsing på ”eliteuniversiteter” kan ikke rette opp dette. Det er heller ikke slik at eliteuniversiteter bare kan ”trekkes opp av en hatt”, hevder flere. Etablering av internasjonalt ledende universiteter krever en langsiktig strategi, og forutsigbare rammer.

  Dårlige kår for Humboldts idealer?
  Men hvordan ser dette bildet ut fra ett av de mer kjente universitetene i Tyskland - Humboldt-universitetet i Berlin?

  Universitetet, som bærer navnet til den store utdanningsreformatoren fra 1800-tallet, har vært gjennom en kraftig slankekur siden sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland i 1990. Universitetet har siden sammenslåingen kuttet ned bemanningen og høvlet budsjettene til fagområdene jevnt og trutt.

  Og mer kutting blir det. Nå i høst har universitetet levert en ”strukturplan” til de bevilgende myndighetene i delstaten Berlin. Målet med planen er å redusere det årlige budsjettet med 28 millioner euro. Det er rundt 15 prosent av universitetets totale budsjett. I 2009 skal målet være nådd.

  FAKTA

  REPORTASJE FRA BERLIN
  Universitetsavisa har vært i Berlin for å undersøke tilstanden til de Humboldtske idealer på universitetet som bærer hans navn: Humboldt Universität zu Berlin.

  Vi har snakket med en fagforeningsmann, to studenter, en språkprofessor, visepresidenten og en politiker.

  Artiklene vil bli publisert i Universitetsavisa i løpet av de nærmeste ukene.

  Reduserer bemanningen
  Hoveddelen av kuttene skal gjøres gjennom å redusere bemanningen. Fram mot 2009 skal 73 professorstillinger, 136 andre vitenskapelige og 219 teknisk-administrative stillinger bort. Det meste av dette skal gjennomføres gjennom naturlig avgang.

  Et annet uttalt mål med planen er å opprettholde universitetets status som ”Universitas litteratum”. Det vil si et universitet med et bredt tilbud innen alle fagområder. Som om ikke det var nok skal universitetet også styrke sin profil som eliteuniversitet.

  Hvis du vil lese hvordan universitetet skal få dette Kinder-egget til å henge på greip, kan lese et intervju med visepresident Anne Barbara Ischinger her

  Av Even Gran

 •