MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kirsti Jensen: ER kunnskap uinteressant? (22.9.04, 16:58)

Jeg skal legge godviljen til og hoppe bukk over at jeg som ikke-teknolog føler meg grovt undervurdert av Gaute Løken, - det var sikkert ikke hensikten.

Jeg skal imidlertid gi ham helt rett i at ordet "teknologibasert" er nøkkelen her. Spørsmålet blir da som følger: hvorfor står det ordet der i utgangspunktet? Og hvordan skal det fortolkes?

Jeg leverer i disse dager min hovedoppgave om NTNUs rolle i studenters entreprenørskap, og det levnes ingen tvil om at både forskning og utdanning på feltet entreprenørskap ved NTNU av historiske årsaker har vært utført av et fagmiljø med teknologisk innretning. De tiltakene som Bjørn Utgård nevner viser da også at de har gjort, og gjør, en strålende jobb. At tiltakene som er iverksatt dermed også har fått et teknologisk fokus er ikke videre overraskende. Det er imidlertid ikke dermed sagt at denne innretningen er naturlig, eller at den er heldig.

Det er riktignok få eksisterende bedrifter som er etablert med utspring i Dragvoll-miljøet. Når gründeren bak en av disse, Klapp Media AS, uttaler at han er overbevist om at de ikke kunne klart å starte opp i dag fordi de sannsynligvis ikke ville fått den nødvendige hjelpen fra NTNU og LEN, er det imidlertid et kraftig varselsignal. Ettersom Klapp Media AS fokuserer hovedsakelig på produksjon av innhold, og ikke på ny teknologi, blir grensedragningen mellom kunnskapsbasert og teknologibasert virksomhet vanskelig, og risikoen for å falle ned på "gal" side er stor.

Jeg skal ikke prøve å konkludere med hvorvidt dette selskapet er av den ene eller andre typen, eller hvorvidt det faktisk ville fått støtte dersom de hadde startet i dag. Det som er interessant her, er at "teknologibasert" kan bety så mangt, - innen min egen fagtradisjon inkluderer for eksempel betegnelsen teknologi all kunnskap en organisasjon besitter. Nå skal jeg være den første til å innrømme at det nok ikke er i den betydning ordet er brukt her, hvilket bringer meg tilbake til start: Hvorfor skal NTNU utelukkende fokusere på entreprenørskap som har med teknologi i betydningen "duppedingser" å gjøre?

UiO har allerede opprettet kurs i bedriftsetablering for HumSam (humaniora og samfunnsvitenskap) ut ifra erkjennelsen om at det ligger et betydelig potensiale for kunnskapsbaserte bedrifter i disse fagmiljøene, - det samme er under utarbeidelse ved Universitetet i Bergen.

Bjørn Utgård har således et utmerket poeng når han peker på at denne skjevheten er unaturlig, - han har imidlertid også helt rett når han etterlyser ikke-teknologenes stemme. Vi kan ikke forvente at teknologene skal legge til rette for våre fagtradisjoner når de utformer NTNUs satsing på entreprenørskap - vi må selv klare å vise at vår kunnskap ER interessant. Slik saken står nå, er vi rett og slett er i ferd med å gi bort denne kaka.

Kirsti Jensen
Student, UiB

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv