MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn Utgård: Miljøprosjektet - hva skjer? (22.9.04, 22:20)

Både Universitetsavisa og Under Dusken har i det siste satt fokus på miljøarbeidet ved NTNU. Det samme har Studenttinget NTNU gjort, bl.a. gjennom innlegg i Under Dusken nummer 11.

For å oppsummere kort: Kollegiet fattet i K-sak 259/99 vedtak om å "innføre systematisk miljøarbeid etter modell av Lokal Agenda 21 ved NTNU." Dette skjedde etter at interne krefter (studenter, fagmiljøer og foreninger) hadde engasjert seg i saken over flere år, og at staten startet prosjektet Grønn Stat, som har som hensikt integrere miljøhensyn over hele fjøla i statens virksomhet, derunder universitetene.

Fakultetsdirektørene Erik Lund, Åge Søsveen og Astrid Langvatn fikk oppdraget med å sette Kollegiets vedtak ut i praksis. Etter hvert ble det ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk etablert et arbeidsutvalg med representanter fra fakultetsledelsen, teknisk avdeling, HMS-seksjonen og Program for industriell økologi.

Oppdraget til denne gruppen var å lage et miljøstyringssystem som kunne sertifiseres etter ISO 14001-krav. Til dette arbeidet ble det bevilget 100.000 kroner. De innledende fasene av prosjektet gikk i følge møtereferatene godt; stemningen var god og man hadde resultater i kartleggings- og planleggingsarbeidet. Informasjon ble hentet inn og rapporter ble skrevet.

Men så kom fakultetsomleggingen og spente beina under prosjektet. "Heldig" var man likevel, i den forstand at Erik Lund, som var koblingen inn mot fakultetet, skulle fortsette som fakultetsdirektør.

Men hell i omleggingsprosesser var tydligvis ikke nok, for siden da har det vært sørgelig stille i oppfølgingen av Kollegiets vedtak. Hva som skjedde er uklart utfra informasjonen jeg har tilgjengelig (møtereferater, statusrapport for prosjektet, etc.) Siste dokumenterte spor er en statusrapport fra februar 2002, signert Stig Larssæther, som fungerte som referent for arbeidsgruppen og kontakt inn mot Program for industriell økologi.

Hvorfor gikk det galt? Hvorfor klarte vi ikke å omsette de gode intensjonene og det gode grunnarbeidet til et fungerende miljøstyringssystem? NLH klarte det (med svært gode resultater allerede etter 3 år), hvorfor klarte ikke vi? Og ikke minst; hva gjør vi nå?

Jeg kan alltids prøve meg med noen mer eller mindre velfunderte teorier. Men trolig finnes det folk med bedre grunnlag for å svare enn meg.

Det er i alle fall på tide at vi får i gang hjulene igjen!

Bjørn Utgård
Universitetsstyrerepresentant

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv