MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil diskutere sammenslåing med HiST (27.9.04, 23:14)

Rektor Eivind Hiis Hauge ber nå NTNUs fakulteter svare på om de ønsker å slå universitetet sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). En sammenslåing kan bli realisert allerede neste år.

Til sammen vil et fusjonert NTNU og HiST huse 28.000 studenter. En mulig organisering i startfasen kan være at høgskolen går samlet inn som NTNUs åttende fakultet. Deretter må det vurderes hvordan dagens sju HiST-avdelinger eventuelt passer sammen med ulike deler av universitetet.

NYE PARTNERE? Prosessen som nå starter kan ende med fornuftsekteskap mellom institusjonene som rektorene Torunn Klemp og Eivind Hiis Hauge leder.
Trenger rask avklaring
Under mandagens dekanmøte orienterte rektor Hiis Hauge om at HiST nå vil ha et klart svar fra NTNU på om universitetet ønsker en sammenslåing. Det haster med svaret ettersom høgskolen for tiden vurderer flere mulige veivalg fremover. Ved en sammenslåing ser man for seg at HiST vil inngå i den store kabalen med samlokalisering i bygninger på og rundt Gløshaugen, opplyser universitetsdirektør Per Ivar Maudal.

Hvis NTNU derimot sier nei, vil høgskolen sannsynligvis satse på å flytte til Marienborgområdet, hvor det foreligger planer om et byggeprosjekt til 1,2 milliarder kroner.

Drøftet på toppmøte
Etter initiativ fra Høgskolen i Sør-Trøndelag ble saken diskutert på et møte mellom toppledelsene ved de to institusjonene 20. september. Fra HiST deltok rektor Torunn Klemp, prorektor Margaret L. Knutsen og direktør Ole A.Brønmo. Fra NTNU stilte rektor Eivind Hiis Hauge, prorektor Julie Feilberg, universitetsdirektør Per Ivar Maudal og direktør Inge Fottland.

Her fremførte HiST-ledelsen sitt utilslørte frieri. Senest i fjor høst stilte rektor Hiis Hauge seg lunken til beileren, men siden den gang har han skiftet holdning. I et intervju med Universitetsavisa i august varslet han at det finnes gode grunner for å samle høyere utdanning og forskning i Trondheim. På siste styremøte ble et utvidet samarbeid med Sintef diskutert, og nå skal altså forholdet til HiST settes på dagsorden. Men det haster. Ledelsen ser for seg at saken skal diskuteres i styremøte den 7.desember og målet er at styret skal fatte en endelig avgjørelse 8.februar neste år.

Spesiell utfordring for FUS, PLU, DMF og SVT
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal understreker at saken nå i første omgang skal utredes og diskuteres internt. Alle dekaner er utfordret til å ta opp saken på sine fakulteter. I tillegg mener Maudal at spesielt Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Program for lærerutdanning (PLU), Det medisinske fakultet (DMF) og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) nå må utrede hvilke konsekvenser en sammenslåing vil få. Innen disse fire fagretningene har HiST sterke, beslektede miljøer (ingeniør-, helse-, lærer- og økonom-utdanning). Mellom Trondheim økonomiske høgskole (TØH) og deler av SVT eksisterer det allerede et tett samarbeid.

SNART TRE SIDER AV SAMME SAK? Organisasjonen går inn i noen travle høst- og vintermåneder når det fremtidige forholdet både til Sintef og HiST skal utredes samtidig.
- Den faglige utfordringen ved en eventuell sammenslåing blir nok større enn det som gjelder organisering og infrastruktur, sier universitetsdirektør Maudal. - Og ideelt sett skulle vi selvfølgelig helst ha utredet samlokalisering, samarbeid med Sintef og sammenslåing med HiST i tur og orden som tre separate saker. Men det er nå muligheten byr seg, og det er nå vi må avgjøre disse sakene. Muligheten byr seg neppe senere, understreker universitetsdirektøren.

- Kan være en god strategi
Tidligere utspill fra HiST-ledelsen om tettere samarbeid med NTNU har fått en blandet støtte internt på høgskolen. Rektor Torunn Klemp understreker da også at de så langt ikke har avgjort om de faktisk vil fusjonere med storebror NTNU. Saken kommer trolig opp til endelig avgjørelse i HIST sitt styre i februar.

- Vi er nå i ferd med å revidere vår strategiplan, og i den forbindelse ser vi på flere mulige veivalg for høgskolen. Etter min mening kan en sammenslåing med universitetet være en god strategi, men det finnes også andre muligheter. Vi har luktet på et tettere samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag, men det synes som om veien fram dit er lang. Et tredje alternativ kan være å fortsette som nå, men da tror jeg ressurs-situasjonen vår vil føre til at vi må nedgradere våre faglige mål.

En tid for posisjonering
HiST-rektoren mener at alle utviklingstrekk ellers innen høyere utdanning viser at tiden er inne for å posisjonere seg for en ny virkelighet. Mange av de andre høgskolene i Norge er i ferd med å inngå allianser som trolig vil ende opp i ulike universitets-konstruksjoner. Det gjelder blant annet i Stavanger, i Mjøsregionen, i Tromsø og i Bergen. Og samtidig øker konkurransen fra utenlandske universiteter, mens norske politikere har satt regionalisering på dagsorden.

- Hvis vi ser høyere utdanning i Trøndelag under ett så må vi være klar over at vi relativt sett har mange studieplasser i forhold til folketallet, sammenlignet med andre regioner. Samtidig vet vi at befolkningsveksten skjer sør for Dovre. Skal vi forsvare vår posisjon tror jeg vi må samarbeide, sier Torunn Klemp.

Av Jan Erik Kaarø