MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2005:
176 millioner til NTNU (6.10.04, 13:53)

NTNU får en budsjettøkning på 7,3 prosent, eller 176 millioner kroner i årets statsbudsjett.

Det satses på nyskapning i årets statsbudsjett, og det vil sannsynligvis også NTNU få nyte godt av. Fondet for forskning og nyskaping får en økning i tildelinger for 2005 på hele 3,2 milliarder kroner. Avkastningen fra fondet skal brukes til langsiktig, grunnleggende forskning generelt og innenfor de fire tematiske satsingsområdene.

Det betyr at NTNU kan vente støtte til fire av sine seks tematiske satsingsområder; marin forskning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, medisinsk og helsefaglig forskning og forskning i skjæringspunktet mellom energi og miljø.

Det blir også svært positivt mottatt ved NTNU at det skal opprettes tre nye såkalte ”Såkornfond”. Fondene skal ligge i Bergen, Oslo og Trondheim, og hvert fond får en kapital på 333 millioner kroner. Såkornfondene skal øke tilgangen på risikovillig kapital til innovative prosjekter i oppstartfasen. Samtidig styrkes SkatteFunn-ordningen med 1,8 milliarder kroner.

Kutt i doktorgradsstillinger
Regjeringen har tidligere gitt løfter om en kraftig opptrapping av rekrutteringen til forskning, blant annet gjennom nye stipendiatstillinger. I forhold til opptrappingsplanen var de forventede tallene 200 nye stillinger nasjonalt i 2005. I årets statsbudsjett vil regjeringen imidlertid bare tildele 100 nye stipendiatstillinger mot 200 i fjor, og det blir ingen øremerkede postdoktor-stillinger. 17 av disse går til NTNU, mot 34 i fjor.

13,5 millioner for studiepoeng
NTNU ligger på en sterk andreplass når det gjelder antall studiepoeng per student. Både studiepoengproduksjonen på lavere og høyere grad har økt, mens den har sunket marginalt på doktorgradnivå. Det betyr at universitetet får en økning på nesten 13,5 millioner kroner i bevilgningene i forhold til i fjor.

Et kutt i antall studieplasser på alle universiteter og høgskoler innebærer imidlertid også at NTNU taper i overkant av 102 millioner kroner. Det tilsvarer 544 studieplasser dersom reduksjonen tas i de minst kostnadskrevende studiene.

Når det gjelder såkalte omfordelingsmidler som fordeles mellom de ulike universitetene, har NTNU fått ekstra uttelling for sin internasjonale forskning gjennom EUs rammeprogram. Det betyr at NTNU får en ekstra pott på 463.000 kroner.

Mer til Universitetsklinikken
Utbyggingen av St. Olavs Hospital er også prioritert i årets statsbudsjett. Rammene er økt med 85 millioner kroner til kjøp av utstyr til ny universitetsklinikk.

Av Elin Fugelsnes