MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil ikke tvangspensjoneres (24.10.04, 20:29)

NTNU var sterkt representert på arbeidslivsseminaret om seniorpolitikk på Royal Garden fredag. Ivar Bjørgen fra Psykologisk institutt åpnet med å fortelle om egne og en professorkollegas erfaringer med universitetets seniorpolitikk.

Begge professorene ønsket å bli værende i jobben etter fylte 70 år.

- Jeg har nettopp fått innvilget søknaden og er storfornøyd. Min kollega ved Universitetet i Oslo, professor Arild Lian, var ikke like heldig. Hans søknad ble avslått. Stillingen hans ble utlyst, uten at Lian ble konferert. Det hjalp ikke at han arbeider med et stort prosjekt, som foreløpig har resultert i seks artikler, fire hovedoppgaver og én doktorgrad, fortalte Bjørgen.

Det hører med til historien at Lian fortsatt jobber i prosjektet, uten lønn, og med Bredtvedt kompetansesenter som arbeidssted.

ENGASJERTE TILHØRERNE: Professor Ivar Bjørgen bidro med personlige erfaringer og møtte en lydhør forsamling.
Tilfeldigheter
Bjørgen mener at disse to historiene illustrerer tilfeldig saksbehandling og uvitenhet om regelverket.

– Loven om aldersgrenser fastsetter at 70 år er alminnelig aldersgrense for statstjenestemenn. Men paragraf tre i samme lov åpner for at arbeidstaker kan fortsette å jobbe til fylte 75 år, og at beslutningen er opp til arbeidstaker og arbeidsgiver.

Denne bestemmelsen er lite kjent, derfor er det få som søker forlengelse til 75 år. Lovverket må gjøres bedre kjent, både blant ansatte og ledere, sa Bjørgen, og viste også til et tillegg i arbeidsmiljøloven fra 1. mai i år, som forbyr diskriminering på grunn av alder.

Ingen oppsigelsesgrunn
Bjørgen brenner for at seniorer skal få lov til å jobbe så lenge de vil, og legger vekt på at samfunnet trenger den kompetansen som seniorene har bygget opp gjennom en lang karriere.

Han mener det ikke skal være anledning til å tvangspensjonere ansatte som fremdeles har helse til å gjøre en god jobb, og framhever at alder ikke skal være en saklig oppsigelsesgrunn.

Skal beskytte
- Lovverket om aldersgrenser er til for å beskytte ansatte, men kan utvikle seg til å bli en hindring på grunn av uklok forvaltning. Det må tas hensyn til at utdanningene er blitt lengre og at mange kommer sent ut i arbeidslivet. Samtidig har avgangsalderen blitt lavere. Det betyr at det er et lite sjikt i midten som jobber og stresser mye. Det må være en fordel for alle parter at eldre er i jobb så lenge de kan, mente Bjørgen.

Bjørgen har tidligere kritisert seniorpolitikken ved NTNU og var svært spent på budskapet til universitetsdirektør Per Ivar Maudal, som var neste innleder.

Ny satsing på seniorer
Maudal opplyste at tilrettelegging for eldre arbeidstakere nå er tatt med som ett av hovedområdene i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Han opplyste at NTNU årlig setter av 300 millioner kroner til omstillingstiltak. Av dette skal ti millioner brukes til personalpolitiske tiltak.

– Dette omfatter tiltak for å stimulere nøkkelpersonell til å beholde stillingen og tiltak som tilrettelegger for avgang for dem som ønsker det. Seniorkurs for ansatte over 60 år er også blant tilbudene, utdypet Maudal.

Han opplyste dessuten at gjennomsnittlig pensjonsalder ved NTNU er 66.6 år for vitenskaplig ansatte og 64,5 år for teknisk-administrativt ansatte.

Arbeidslivskonferansen på Royal Garden er en del av Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet, et samarbeidsprosjekt mellom fagorganisasjoner, departement, A-etat, Arbeidstilsynet og Rikstrygdeverket.

Tekst og foto: Synnøve Ressem