MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Går til politisk streik (11.11.04, 08:34)

Norsk tjenestemannslags forening (NTL) ved NTNU deltar i en landsomfattende politisk streik i dag, torsdag. Blant parolene er forsvar av arbeidsmiljøloven, folketrygd og pensjon.

I Trondheim markeres streiken med en politisk og kulturell samling på Torget. Her blir det blant annet appell av overlege og amanuensis i arbeidsmedisin, Håkon Lasse Leira.

Bakgrunnen for streiken er tredelt: ny arbeidslivslov, endring av pensjonsordningen og lønns- og arbeidsforhold til utenlandske arbeidstakere.

FAKTA

NTL:
LO har ca. 20.000 medlemmer i Trondheim.

1.120 av medlemmene hører hjemme i NTL/Forening 92 som organiserer medlemmer fra NTNU, Dronning Maud, Allforsk, SIVA og Norsk senter for bygdeforsning.

Fjerner rettigheter
Ifølge LO vil den nye arbeidslivsloven angripe det som fins av arbeidervern i nåværende arbeidsmiljølov. Blant annet vil den tillate opp til 78 timers arbeidsuke ni uker i sammenheng uten overtidstillegg.

I tillegg gir loven fri adgang til midlertidige ansettelser og innleie, også innenfor det som er bedriftens kjernevirksomhet. Den innflytelse som fagforeningene i dag har på arbeidstiden skal overføres til sjefene. Videre bortfaller retten til å få stå i stillingen ved usaklig oppsigelse.

Mindre pensjon
Pensjonskomiteens forslag til endringer av pensjonsordningen innebærer en kraftig reduksjon av utbetalingene. For eksempel vil arbeidstakere som går av med pensjon ved fylte 62 år tape ca. en tredjedel av pensjonen sin. Og det gjelder ikke bare til fylte 67 år, men for resten av livet.

Etter dagens regler utbetales maksimal pensjon når en har arbeidet i 40 år med inntekt over 58.000 kroner. Og det er de beste 20 årene som bestemmer hva en får utbetalt.

Pensjonskommisjonen vil at alle år skal telle likt. LO påpeker at dette blant annet vil ramme alle som går deltid, blir permitterte, er syke, tar utdanning eller omskolering.

Av Synnøve Ressem