MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Egenandel på nysatsing (10.11.04, 09:56)

Til neste år må fakulteter som har ”penger på bok” regne med å betale egenandel på nysatsinger. Alternativet kunne ha vært at pengene ble inndratt.

FAKTA

SO-MIDLER:
Del av den ordinære bevilgningen i tillegg til lønn og ordinære driftsmidler.

NTNU fordeler om lag 300 millioner SO-kroner årlig.

Skal dekke prosjekter innenfor bl.a. undervisning, forskning, næringsutvikling og informasjonsteknologi.

EU-prosjekter, tematiske satsingsområder, Gassteknisk senter og FUGE kommer inn her.

Styret ved NTNU har vedtatt at enhetene må benytte egne ubrukte midler til å fullfinansiere ønsket aktivitet. "Ved foredelingen av strategi- og omstillingsmidler for 2005 skal i stor grad planlagt aktivitet bli delfinansiert", heter det i styrevedtaket.

500 millioner ubrukte kroner
Bakgrunnen er at NTNU regner med å ha drøyt 500 millioner kroner stående ubrukt på konto ved årsskiftet. Pengene er bevilgninger til aktiviteter som av forskjellige grunner ikke er blitt gjennomført.

De vanligste årsakene er at det har oppstått forsinkelser i forbindelse med nyansettelser eller anskaffelse av spesialisert utstyr. En del av strategi- og omstillingsmidlene (SO) ble dessuten bevilget sent i budsjettåret og har påvirket en del disposisjoner.

Universitetsledelsen ønsker nå at en større andel av ubrukte midler skal settes i omløp i stedet for å bli stående på vent. På møtet i NTNUs styre tirsdag 9. november la økonomidirektør Frank Arntsen fram alternative løsninger.

OVERSKUDD: Grafen viser hvordan andelen av ubrukte midler bevilget over budsjett har økt de siste årene. Eksterne midler er holdt utenom. (Kilde: Økonomiavdelingen v/NTNU)
NFR = Norsk forskningsråd
Drift = Lønn og ordinære driftsmidler
Felles = Ordinære bevilgninger som dekker fellestiltak for hele NTNU, som rehabilitering av bygniger
RSO = Strategiske omstillingsmidler
Oppdragende effekt
Ett av forslagene var å inndra ubrukte midler og bruke pengene på nye satsinger. Den åpenbare ulempen med det er at planlagt aktivitet ikke kan gjennomføres. Arntsen påpekte også at pengeinndraging er administrativt krevende og lett kan forsinke oppstart av nye prosjekter.

En annen uheldig bivirkning er at aktiviteten kan bli skrudd unaturlig høyt opp ved slutten av året, med eneste formål å få brukt opp pengene.

Styret samlet seg om alternativet som innebærer at SO-midlene for 2005 ikke lenger skal fullfinansiere nye prosjekter. Enhetene må regne med å betale en viss egenandel.

Det ble lagt vekt på at praksisen kan ha en oppdragende effekt. Ifølge sakspapirene skal ordningen gi miljøene mer frihet til å disponere midlene men tvinger også fram prioriteringer. Til nå har det kanskje blitt lagt større vekt på prosjektsøknaden enn på å vurdere gjennomføringsevnen.

Av Synnøve Ressem