MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil overlate bachelorene til høgskolen (9.11.04, 16:22)

Masterstudiet er i ferd med å bli en flaskehals i universitetssystemet, med langt flere søkere enn det er tilbud. Rigmor Austgulen tror problemet kan løses ved å overlate bachelorene til høgskolene.

På den måten får universitetene konsentrert seg om å styrke kapasiteten og kvaliteten på masterutdanningen, mener Austgulen. Forslaget kom opp i en diskusjon om studentrekruttering på NTNUs styremøte tirsdag 9. november.

NYTENKENDE: Styrerepresentant Rigmor Austgulen mener det vil være smart å fordele master- og bachelorutdanningene mellom universitetene og høgskolene.
Arkivfoto: NTNU Info/Rune Petter Ness.
Søkertallene eksploderer
Problemet henger sammen med at det årlig blir tatt opp rundt 3.500 nye studenter til grunnutdanninger innen allmennvitenskapelige studier. Studentene fordeler seg på bachelorprogrammer, årsstudier og noen få femårige masterprogrammer.

Mange som begynner på et bachelorprogram vil søke videre utdanning på masternivå. Her har søkertallene eksplodert i løpet av fire år, fra ca 350 til over 3000. Ikke alle toårige masterprogram ved NTNU er adgangsregulert, men enkelte har meget høye opptakskrav.

På styremøtet i dag ble det slått fast at NTNU har en enorm utfordring i å tilpasse tilbudet til etterspørselen. Styrerepresentant Rigmor Austgulen lanserte ideen om at universitetene kanskje i større grad bør satse på masterne og overlate mer av bachelorutdanningen til høgskolene.

Stor debatt
En slik dreining vil blant annet ha konsekvenser for finansieringsmåten. Etter dagens modell gis det større økonomisk uttelling for bachelorer enn for mastere.

Styret var enig om at saken er interessant nok, men strengt tatt hører hjemme i en større debatt enn studentrekruttering.

Det samme gjaldt et forslag om å skjerpe inntakskravene til universitetet. Dette innspillet kom også fra Rigmor Austgulen og fikk blant annet støtte fra studentrepresentantene. Rektor lovte å komme tilbake til saken ved et senere styremøte.

Skjerpet konkurranse
Studentrekruttering var satt på dagsorden i dag for å markere at NTNU nå fokuserer spesielt på dette arbeidsområdet. Blant annet er det etablert en egen styringsgruppe for rekruttering, som er ledet av rektor.

Satsingen er et svar på at NTNU møter en stadig skjerpet konkurransesituasjon, nasjonalt og internasjonalt, der vi utfordres på flere områder. Konkurransen om søkere til studieplassene blir også hardere.

En ekstra utfordring er at omtrent halvparten av studieplassene ved NTNU har spesielle opptakskrav. Dette går dårlig i hop med at stadig færre elever i videregående skole oppfyller disse kravene.

For å møte utfordringene kreves nytenking og evne til å gjennomføre strategiske tiltak og innsats på mange områder. I dette regnes altså studentrekruttering blant de viktigste arbeidsområdene.

Av Synnøve Ressem