MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Ønsker europeisk arkitektkonkurranse (17.11.04, 08:42)

- Samlokaliseringsprosjektet er så stort og viktig at det bør løftes opp på det nivået det hører hjemme. Utlys en åpen europeisk arkitektkonkurranse, foreslår Hilde Bøkestad, leder av Trondhjem arkitektforening.

En ringerunde blant tilfeldig utvalgte trondheimsarkitekter avslørte først og fremst at dette er en travel yrkesgruppe med liten tid til å lese aviser på dagtid. De fleste hadde bare fått med bruddstykker av utbyggingsplanene som ble offentliggjort i går.

KONKURRANSE: Hilde Bøkestad synes prosjektet er for stort og viktig til at ett arkitektfirma skal ha alt ansvaret.
Foto: Agraff AS
Itt'no knussel
Hilde Bøkestad vegrer seg for å kommentere et enkeltforslag, men understreker at hun er en varm tilhenger av samlokaliseringstanken. Det vil være til beste både for byen og universitetet, mener hun.

- Men et så stort prosjekt er for omfattende til å knusles med på et enkelt arkitektkontor. Jeg ønsker meg en åpen europeisk arkitektkonkurranse, og en bred debatt der alle kan delta. Det burde lages egne nettsider som inviterer folk til å mene noe, foreslår Bøkestad.

- Dessuten, - hva skjedde egentlig med de første planene som ble presentert, - studentprosjektet? Det hadde mange interessante vinklinger som er vel verdt å se nærmere på.

Liker biblioteket
Kjell Kristiansen ved Lusparken arkitektkontor hadde festet seg spesielt ved bibliotekløsningen.

– Sprekt forslag, - mange fine ideer som kan bli veldig bra. Dessuten vet jeg at universitetet har sårt behov for et nytt bibliotek. Jeg fikk bare et overflatisk blikk på totalpakken, men inntrykket er avgjort positivt. Men det er mange og sammensatte problemer som skal løses, konstaterer Kristiansen.

FOR HØYT: Den såkalte Tårnbyen faller ikke helt i smak hos arkitekt Per Eero Øyasæter. Han mener høyhus ikke egner seg til universitetsbygg.
Foto: Privat
Bevar grøntområdet
Per Eero Øyasæter ved Arkiplan understreker at skissene som foreligger så langt bare er en arealoppstilling og ikke en ferdig løsning. Med det som utgangspunkt velger han å rette oppmerksomheten mot tre hovedområder: Grøntområdet rundt Gløshaugenplatået, grønt lokk over Holtermannsveien og Tårnbyen.

Han er mer skeptisk til biblioteket enn arkitektkollega Kristiansen.

- Jeg er opptatt av å bevare det som er igjen av det grønne beltet rundt platået. Derfor stusser jeg over planen om å legge et bibliotekbygg på 20.000 kvadratmeter i dette området.

Øyasæter tviler på at det går an legge en så stor og komplisert bygningsmasse under grunnen, som vist på skissen fra Ole Wiig.

Frykter kompromissløsning
- Hvordan skal en løse de store nivåforskjellene, og hvordan skal en få nok dagslys? Jeg frykter at resultatet vil bli en kompromissløsning i likhet med Realfagbygget, og med den samme konsekvensen for landskaper.

SKEPTISK: Biblioteket fortjener en mer markant plassering, gjerne mellom Hovedbygningen og Gamle kjemi, mener Per Eero Øyasæter.
Illustrasjon: Ole Wiig
Arkitekten legger til at han likte biblioteket i studentprosjektet mye bedre, plassert mellom Hovedbygningen og Gamle kjemi.

– Et nytt hovedbibliotek er et markant bygg som skal inneholde mange fellesfunksjoner. Det fortjener en markant plassering og bør utnyttes som storstue framfor å gjemmes bort, legger han til.

Bedre med boulevard
Hans neste innvending gjelder tunnelen under Holtermannsveien, som vil medføre problemer både med trafikkavvikling og støy. – Jeg ville ha vurdert å anlegge boulevard i stedet, en slags mellomløsning mellom gate og park.

”Tårnbyen” faller heller ikke i smak. Ideen tar utgangspunkt i kommuneblokka og får følge av flere høyhus og lavblokker. Øyaseter mener høyhus er dårlig egnet som universitetsbygg og føre til at brukerne blir isolerte i hver sin etasje i stedet for å stimulere til mer samarbeid.

- Alt i alt framstår forslaget som veldig kompakt. Jeg tror prosjektet står seg på å droppe tårnene og se nærmere på andre områder. Jeg syns Sorgenfri og Marienborg er vel så spennende alternativer, avslutter Øyasæter.

Folkemøte om byutvikling
Utbyggingsprosjekt Gløshaugen blir også tema på et folkemøte om visjoner og byutvikling i Trondheim i kveld, onsdag 17. november. Blant annet vil sivilarkitekt Ole Wiig fortelle om arbeidet med illustrasjonsplanen for samlokalisering av NTNU.

Blant innlederne er også professor Ola Svein Stugu, som vil ta et historisk tilbakeblikk over byutviklingen. Møtet arrangeres av Selskapet for Trondhjems Bys Vel.

Av Synnøve Ressem