MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jan Morten Dyrstad: Riksrevisjonens kritikk (23.11.04, 11:10)

Riksrevisjonen har kommet med klar kritikk for manglende styringssystemer ved våre fire universiteter. Kritikken er riktig, men det er ikke helsvart…

SVT-fakultet utarbeidet høsten 1999 strategiplan for perioden 2000-2005. Strategiplanen er bygd på en bærende idé: Kvalitet – Bredde – Samspill (KBS). Planen angir hovedutfordringer og prioriteringer i strategiperioden for Forskning, Studieprogrammer og undervisning, Formidling, etter- og videreutdanning, Ressursbruk og finansiering, og Organisering. I tillegg stiller planen opp 13 kvantitative strategiske mål. Disse målene ble valgt fordi de gjør det lettere å sjekke om fakultetet utvikler seg i en retning som realiserer strategiplanens overordnede mål eller ikke.

Eksempelvis har vi ett kvantitativt strategisk mål for forskning som sier at fakultetet i gjennomsnitt skal ha en publiseringsrate i vitenskapelige tidsskrifter og bøker som tilsvarer minst to publikasjoner pr fast vitenskapelig ansatt, én i en internasjonal publiseringskanal og én i en nasjonal. I 2000 var publiseringsraten samlet for fakultetet 0,84; i 2003 2,04. Denne økningen skyldes nok både større vekt på publisering – og dermed kvalitetssikring gjennom fagfellevurderinger – og større vekt på å rapportere publiseringen.

De kvantitative strategiske målene brukes som indikatorer på fakultetets utvikling. For hvert av årene i strategiperioden lages det derfor en årsrapport som oppsummerer utviklingen i forhold til KBS. I alt er det nå utarbeidet fire slike årsrapporter (2000-2003). Disse årsrapportene er definitivt de viktigste dokumentene fakultetsstyret og ledermøtet behandler. Men årsrapporten er et dokument som brukes og er til hjelp gjennom hele året, eksempelvis i styringsdialoger mellom instituttene og fakultetsnivået.

Med bakgrunn i behandlingen av årsrapportene stiller fakultetet opp fokuserte oppgaver for hvert år, med definerte mål som skal nås. Ett eksempel på denne typen oppfølging er doktorgradsutdanningen. Fakultetet har et kvantitativt strategisk mål om at antallet doktorgrader ved fakultetet skal tilsvare 20 % av staben av fast vitenskapelig ansatte. (For øvrig omtrent samme mål som departementet implisitt har satt i rekrutteringsmeldingen fra mai 2002). I 2001 falt denne prosenten til seks, og varsellampene blinket. Fakultetet satte derfor inkluderende forskningsmiljøer som fokusert oppgave i 2002. Hvor stor betydning denne fokuseringen hadde, er det naturligvis vanskelig å si noe sikkert om. Men antallet doktorgrader økte i hvert fall til 13% i 2002 og til 19% i 2003.

Det er all grunn til å ta Riksrevisjonens kritikk på alvor, men bildet er ikke helsvart. SVT-fakultetet har ett system for oppfølging av planer – et system som utvilsomt kan utvikles til å bli bedre. Og det finnes nok også andre eksempler på tilsvarende oppfølginger.

Jan Morten Dyrstad
Dekanus SVT-fakultetet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv