MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

1090 fikk lønnsopprykk (23.11.04, 23:44)

Til sammen har 1.090 NTNU-ansatte fått lønnsopprykk gjennom de lokale forhandlingene som ble avsluttet 15. november. Flesteparten, ca 80 prosent, fikk mellom null og to lønnstrinn.

- Null lønnstrinn innebærer en kodeendring som kan gi opprykk i framtidige oppgjør, presiserer Sturla Søpstad, leder av NTL. I likhet med forhandlingslederne i to andre store fagforeninger ved NTNU, 2fo og Forskerforbundet, er han rimelig godt fornøyd med oppgjøret.

I MÅL: Etter å ha forhandlet siden 20. oktober, er de fire representantene fra arbeidstakerorganisasjonene rimelig godt fornøyd med lønnsoppgjøret. F.v. Irene Dragvik (NTL), Jomar Finseth (2fo), Sturla Søpstad (NTL) og Kristin Dæhli (Forskerforbundet).
Organisasjonsdirektør Trond Singsaas er også såre fornøyd og framhever spesielt at kvinneprofilen er blitt ivaretatt.

1.770 lønnskrav
Ifølge Organisasjonsavdelingen ble det i alt satt fram 1.770 lønnskrav. Av disse var 511 rene fagforeningskrav, 552 rene arbeidsgiverkrav og 707 felleskrav. Rammen for oppgjøret var i overkant av 13.3 millioner kroner.

Til sammen oppnådde 1090 av 1.770 søkere endret lønnsplassering. Av disse har altså ca 80 prosent fått mellom null og to lønnstrinn. Laveste tillegg var ett lønnstrinn. Høyeste tillegg gjennom den ordinære lønnspotten var sju trinn. Dette gir et gjennomsnitt på to lønnstrinn.

Nesten 42 prosent av samtlige ansatte arbeider i teknisk/administrative stillinger. Disse fikk vel 46 prosent av lønnskaka. Tilsvarende tall for ansatte innen forskning og undervisning (FoU) er i underkant av 58 og drøyt 55. Utdanningsstillingene (stipendiater og post.doc) var ikke med i lønnsforhandlingene.

Hårfin beregning
Gjennom det sentrale tariffoppgjøret ble det bestemt at kvinner skulle ha den største andelen av det lokale lønnsoppgjøret i år. For NTNUs vedkommende ble det snakk om hårfine beregninger. Organisasjonsavdelingen opplyser at kjønnsfordelingen blant våre ansatte er 35,63 prosent kvinner og 64,37 prosent menn. Videre at kvinnene fikk 36,92 prosent av lønnspotten og mennene 63,08 prosent.

Ifølge hovedtariffavtalen ble ledere holdt utenfor den ordinære potten og var gjenstand for separate forhandlinger. Dette omfattet dekaner, rektorat, stabsdirektører fakultetsdirektører og senterledere. Til sammen ble det fordelt 600.000 kroner i dette oppgjøret.

Tekst og foto: Synnøve Ressem