MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Torstein Vik og Tore Romundstad: Studerer så mange for lenge? (30.11.04, 16:51)

Ansatte ved Det medisinske fakultet kjenner seg ikke igjen i tallene fra Statistisk sentralbyrå som ble presentert i artikkelen "Mange studerer for lenge" (Universitetsavisa, 28.11.04).

Tall fra statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk viser hvor stor prosentandel som fullførte utdanning på normert tid i 02/03. Slike tall er spennende! Hvordan ligger siv.ing. og medisin an? Hva med cand.polit, -scient og -philol? Kjenner vi oss igjen i tallene? Nei, det gjør iallfall ikke vi på Det medisinske fakultet ved NTNU.

Sannheten DMF opplever er at 72 % av de som startet på kull 97 fullførte på normert tid våren 03. Det er vi fornøyd med. Faktisk er tallet opp mot 84 % hvis vi trekker fra de som forflyttet seg til andre studier i løpet av det første året. Men statistikken som presenteres i universitetsavisa viser at 13 % fullførte på normert tid i 02/03!

Hva kan være bakgrunnen for at Statistisk sentralbyrå sier at vi har 13 % "normalproduksjon"? Som artikkelen nevner er antakeligvis all annen tidligere studieaktivitet inkludert. På medisinstudiet kommer ca. halvparten av studentene inn direkte fra videregående skole. Resten har bevisst sanket flere tilleggspoeng for å komme inn. Slik er systemet. Men de sistnevnte kan neppe forklare andelen 13 % alene.

Vi ser at mange av de som trenger ett år ekstra har hatt fødselspermisjon, og det er et fullt lovlig og hyggelig avbrekk i et langt studieløp, både hos oss og på andre studieretninger ved NTNU. Og egentlig kan vi vel si at disse også fullfører på normert tid selv om de ikke er innenfor den statistikken. Det er studenter som imponerer oss.

Det er videre mulig at en stadig økning i kullstørrelser opp til dagens 120 kan ha rusket til i tallene. Kanskje oppkjøpet av medisinstudieplasser i utlandet inkluderes i opptakstallene våre? Det vil i såfall være hundrevis av forsinkede studenter i systemet, for disse uteksamineres aldri hos oss. Noen slutter helt og går inn på andre studieløp, og et fåtall stryker seg ned ett kull.

De siste tre år har 36 medisinstudenter bestemt seg for å starte på vår forskerlinje i medisinsk teknologi. De kommer til å bruke ett år ekstra, men tjener inn studiepoeng for to! Dyktige studenter, men vil de bli forsinkede studenter i en fremtidig statistikk?

Statistikken for medisinstudentene var såpass langt unna det reelle at det ikke engang er innenfor det vi vil være enig i at er en tendens. Vi føler oss heller ikke trygge på at tall fra de andre utdanninger gjenspeiler virkeligheten som deres fagmiljø opplever. Vi tar det med en klype salt når statistikken inkluderer all annen studieaktivitet og samtidig er sortert etter fagområde.

Torstein Vik, prodekanus, studieseksjonen DMF
Tore Romundstad, seksjonssjef DMF

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv