MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Pris til modig talskvinne (30.11.04, 14:43)

Professor i kvinnemedisin og leder for voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital, Berit Schei, har fått Kvinnerettsprisen 2004 for sin mangeårige innsats for kvinners helse.

SOLID KOMPETANSE: Professor Berit Schei har bred kompetanse innen feltet vold og seksuelle overgrep mot kvinner og veileder flere doktorgradskandidater på dette området. Her studerer hun en av de ferskeste avhandlingene.
Justisdepartementet nedsatte tidligere i år en arbeidsgruppe for å utrede spørsmål rundt prostitusjon og ulike måter å lovregulere prostitusjon på. Berit Schei var den medisinske fagpersonen; de to andre i gruppa representerte jussen og politiet. Begge var menn.

Vil kriminalisere kundene
Gruppa så nærmere på Sveriges lovforbud mot kjøp av kvinner og Nederlands legalisering av bordeller og hallikvirksomhet. Berit Schei tok dissens på flere punkt i rapporten gruppa fremla.

Hun utgjorde blant annet mindretallet i spørsmålet om kriminalisering av prostitusjonskunden, da hun tok standpunkt for kriminalisering.

- Prostitusjon kan forebygges, mener Schei, og henviser til at det er gode erfaringer fra Sverige, som foreløpig er det eneste land med en lov som kriminaliserer horekunden. Et av resultatene er at ulovlig innvandring av prostituerte fra Øst-Europa har avtatt.

Men Schei er rask til å understreke at lovgivning ikke er eneste tiltak, et godt støtteapparat er også viktig.

FAKTA

KVINNERETTSPRISEN:
Utdeles av Samarbeidsgruppa for 25. november, som er en FN-utpekt internasjonal dag mot vold mot kvinner. Det er første gang denne prisen deles ut.

De deltagende organisasjoner i samrbeidsgruppen er:

 • Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner
 • Krisesentersekretariatet
 • Likestillingssenteret
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Sosialistisk ungdom
 • Rød Ungdom
 • Rød Valgallianse
 • Oslo Kvinnesaksforening
 • Kvinnefronten

 • Leder for Voldtektsmottaket
  Etablering av støtteapparat er et stikkord for Berit Scheis virke innenfor kvinnemedisin og arbeid med traumatiserte kvinner.

  Hun etablerte og ledet Center for Voldtægtsofre ved Rikshospitalet i København i 2000-2001, og leder i dag Voldtektsmottaket ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.

  Forskeren var også et sentralt medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som forfattet NOU 31 2003, "Retten til et liv uten vold". Priskomiteen har lagt vekt på Scheis innsats i dette banebrytende arbeidet.

  Allerede i 1996 fikk hun Norske Kvinners Sanitetsforenings pris, en pris som ga henne 250.000 kroner i forskningsmidler.

  Positive tilbakemeldinger
  - Er det tungt å arbeide innen dette feltet – klarer du å frikoble deg fra problemene du møter i jobben?

  PRISKUNST: Prisen er et kunstverk av den islandske kunstneren Kristin Blondal.
  -Forskningen som går parallelt med arbeidet er med på å løfte deg. Du føler at du kan utrette noe, utvikle et bedre tilbud til de du skal hjelpe, forklarer Schei, og legger til at de får mange gode tilbakemeldinger.

  Nå ønsker hun seg flere menn å arbeide sammen med, gjerne mannlige sykepleiere som kan arbeide med overgripersiden av problemet.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  NOU 31, Retten til et liv uten vold.