MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Etisk søkelys på byutviklingen (1.12.04, 17:05)

Private investorer overtar styringa på offentlig utbygging. Store byggeprosjekter kan allerede være vedtatt før saken blir kjent for det brede publikum. De etiske problemstillingene står i kø og NTNU tar debatten.

Forum for anvendt etikk trakk fulle hus til et seminar om etikk og verdier i byutvikling tirsdag (30. november).

TVERRFAGLIG: En interiørarkitekt, en byggesjef og en overlege i psykiatri i heftig diskusjon. F.v. Marit Aune, Asbjørn Sandberg og Arne Vaaler.
Blant innlederne var fagfolk fra ulike NTNU-fakulteter, en representant fra riksantikvaren, en næringslivstopp, en psykiater, en interiørarkitekt samt en forfatter og arkitekt. Trondheim kommune var invitert ved ordføreren, men var ikke til stede.

Demokratiunderskudd
Debatten berørte mange sider av et komplekst tema, som byutvikling og makt, bevaring og fornying, estetikk og følelsesliv, framtidsvisjoner og det offentlige rom.

Deltakerne satte fingeren på flere betenkelige utviklingstrekk som kan samles i fellesbetegnelsen demokratiunderskudd.

Ketil Kiran, forfatter og president i Norske Arkitekters Landsforening, slo an tonen og fokuserte på at byene er under sterkt press.

En naturlov?
- En mengde prosjekter er på gang samtidig, tradisjonell industri flagges ut mens det konkurreres om å etablere næringer som er mer avhengig av kreativ arbeidskraft enn av naturlige råvarer. Dette gir behov for å skape attraktive bymiljøer, men det handler om mye mer enn arkitektur og kafeer. Like viktig er sosiale goder, kulturelt mangfold og forutsigbare skatteregimer, mener Kiran.

INNERTIER: May Thorseth ved Program for anvendt etikk samlet fullt hus på seminar om etikk og verdier i byutvikling.
Han framhevet at presset mot byene ikke bare er betinget av økonomiens tyngdelov, men blir forsterket gjennom politiske beslutninger.

- Det er ingen naturlov bak kanaliseringen av makt og kapital til færre sentra. Et overordnet spørsmål er om vi ikke kan eller ikke vil styre, hevdet Kiran, og stilte betimelige spørsmål rundt kjente utbyggingsprosjekter i Oslo og Trondheim.

Gjelder også flyttesaken
Brukermedvirkning og tilrettelegging for demokrati ble den store fellesnevneren i samtlige innlegg. Mange byggeprosjekter ble trukket fram, men samlokaliseringsdebatten og planene om fortetting av Gløshaugen ble så godt som ikke nevnt.

Seminarleder og leder for Program for anvendt etikk, May Thorseth, mener imidlertid at mange av problemene som ble belyst, kan overføres til flyttesaken.

- Mange ansatte opplever at de ikke blir hørt og har inntrykk av at store beslutninger var fattet før saken ble kjent gjennom avisene. Informasjon har vanskelig for å nå fram. Mange snakker om at løpet nå er lagt, at saken har gått så langt at det ikke fins retrettmuligheter. Det er ikke så mye igjen å diskutere; mange føler seg overkjørte, konstaterer Thorseth overfor Universitetsavisa.

- Mye har blitt feil
Hun mener det blir snakket lite om at flyttesaken berører infrastruktur og byplan. Dermed blir det helt feil å betrakte den som en ren NTNU-sak, hevder etikeren.

SISTE NYTT: Flyttesaken ble ikke berørt i foredragene men dukket opp i pausene. Her får Hans Skotte (t.h.) de siste oppdateringene av prosjektdirektør Inge Fottland.
- Alle berørte parter bør være med på planleggingen. Kanskje bør vi også slakke tempoet og ikke skynde oss så fælt. Mye har blitt feil i denne saken, men det er uklart hvorfor. Dette nører opp rundt konspirasjonsteorier, og det blir vanskelig å plassere ansvar. Et typisk resultat av demokratiunderskudd og et godt eksempel på de mange etiske implikasjonene, mener Thorset.

Lokal innflytelse
Ketil Kiran understreket at selv om vi er avhengig av internasjonale trender i de store utvekslingstrekkene, bør vi fremdeles ha mulighet for innflytelse på lokalplanet. Arkitekten synes vi bør greie å styre utviklingen dit vi ønsker og gi byen det innholdet vi mener samfunnet er best tjent med.

- I Trondheim kan vi for eksempel spørre om noen utbyggingsområder bør prioriteres framfor andre. Burde vi ha en strategi for en styrt utvikling - av byen som et hele og for innholdet i de enkelte byggeprosjektene? Kan privatiseringen av offentlig eiendom bremses, og hva skal til for å gjenskape et folkelig engasjement?

Kiran konkluderte med at byutvikling er en kamp mellom økonomiske interesser, om makt og innflytelse og om å være synlig i bybildet.

Tekst og foto: Synnøve Ressem