MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Mer Hestnes, mindre flyttesak (5.12.04, 22:04)

– Rapporten fra Hestnesutvalget berører mye mer enn samlokalisering og er viktigere å diskutere enn kvadratmeterpriser, mener dekanus Petter Aaslestad ved HF-fakultetet.

DEBATTGRUNNLAG: I løpet av en og samme dag kom fire forskjellige utredningsrapporter.
Foto: Elin Fugelsnes
I starten på uka ble fire store utredninger om flyttesaken ferdig samtidig og sendt på høring i systemet. Dokumenthaugen skal blant annet brukes som beslutningsgrunnlag for NTNU-styret mandag 6. desember. Da har diskusjonen bare så vidt startet ved fakultetene.

Vil ha Hestnes først
HF-fakultetet regner med å behandle utredningsrapportene på instituttledermøte i desember og på allmøte i begynnelsen av januar. Det opplyser dekanus Petter Aaslestad, som gleder seg spesielt til å studere Hestnesrapporten.

– Jeg synes utvalget har gjort en fin jobb så langt, blant annet ved å gjenomgå politiske føringer for universitetets utvikling. Rapporten tar jo for seg både fordeler og ulemper, styrker og svakheter, i faglige spørsmål og ledelsesstruktur, sier Aaslestad.

Han mener imidlertid lokalisering bare er bare en liten del av debatten.

- Jeg hadde helst sett at vi fikk diskutere Hestnes-rapporten først, og at konklusjonen fra den fikk legge premissene for areal- og økonomidiskusjonen.

Flertall for flytting
Det medisinske fakultet regner også med å gjennomgå materialet i god tid før NTNU-styremøtet i februar. Dekanus Gunnar Bovim framhever at fakultetet la ned et stort engasjement i lokaliseringsdebatten om det nye sykehuset i 2000.

FAKTA

UTREDNINGENE:
Hestnesutvalget har analysert de faglige konsekvensene av en eventuell samlokalisering av NTNU.

Rapporten forelå mandag 29. november. Samtidig forelå utredninger av areal, prosjektframdrift og økonomi.

De fire rapportene er nå ute til høring og skal første gang behandles av NTNU-styret mandag 6. desember.

Hestnesutvalgets rapport er grunnlag for en faglig debatt og høring før styremøtet den 8. februar 2005. Da skal styret fatte endelig vedtak for eller imot samlokalisering.

– Blant annet diskuterte vi betydningen av nærhet til samarbeidspartnere. Noen snakket varmt for Dragvoll. Flertallet mente at hvis vi skal få til en NTNU-samling, burde Gløshaugen være utgangspunkt og sykehuset måtte bli liggende på Øya. Jeg ser ingen grunn til at stemningen skulle ha forandret seg siden den gang, sier Bovim.

- Vi som er opptatt av universitetspolitikk mener at samlokalisering er prinsipielt riktig og viktig. Men det er selvfølgelig ingen unison enighet ved fakultetet, og vi vil ha mange debatter framover. Innstillingen fra Hestnesutvalget er et godt grunnlag å arbeide videre med, framhever han.

Avslappet
Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse huser noen av dem som har engasjert seg kraftigst mot flytting fra Dragvoll. Dekanus Jan Morten Dyrstad rapporterer imidlertid at stemningen ved fakultetet har vært avslappet så langt.

– Vi har ventet på utredningene. Nå har vi et grunnlag å diskutere ut fra og skal tilrettelegge for en åpen og fordomsfri debatt, forsikrer Dyrstad.

Av Synnøve Ressem

Her finner du rapportene fra Hestnesutvalget.