MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Brevet fra Tekna (6.12.04, 10:59)

02.12.2004
Rektor
Universitetsdirektør

S-sak 89/04 NTNU 2020 – Eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen
Etatsforeningen ved NTNU har fulgt arbeidet med mulighetsstudien knyttet til eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen.

Rapporten Mulighetsstudie Økonomi beskriver at det er lite realistisk at samlokaliseringsprosjektet vil kunne få tilført midler over statsbudsjettet for å kunne realiseres. Gruppen har derfor lagt inn som premiss at regnestykkene må gå i tilnærmet balanse for å kunne vurderes videre.

Gruppen har tatt for seg tre ulike scenarier kalt lavt, basis og høyt. Slik vi forstår det er scenario lavt det minst positive for NTNU, altså med høyeste byggekostnader, dvs NOK 23.000/m2 og laveste realiseringsgevinst ved salg av Dragvoll. I dette tilfellet risikerer NTNU et tap på MNOK 240, eller ca 200 fullfinansierte doktorstipendier. Sammenlignet med kostnadene knyttet til Realfagsbygget, NOK 25.000/m2 år 2000 verdi, virker det minst positive scenariet svært så positivt. I tilfelle kostnadene i virkeligheten skulle bli sammenlignbare med Realfagsbygget kan tapet for NTNU bli nærmere MNOK 500. Tekna vil advare på det sterkeste å gå inn i et prosjekt der dette kan bli resultatet, spesielt fordi NTNU ikke kan regne med å ha statlige myndigheter i ryggen, kanskje snarere tvert i mot.

I tillegg ser vi det slik at kostnadene knyttet til en samlokalisering representerer en form for status quo. Beregningene tar således ikke hensyn til at NTNU’s øvrige utvikling, spesielt når det gjelder å vedlikeholde universitets sterke teknisk-naturvitenskapelige profil i løpet av utbyggingsperioden på 8-10 år, kan involvere betydelige kostnader.

Rapport fra Hestnesutvalget peker på en rekke fordeler som kan oppnås ved samlokalisering, men sier ikke at samlokalisering er en forutsetning. Slik Tekna ser det, har arbeidet startet i feil ende, på den måten studiet tar utgangspunkt i samlokalisering og vurderer hva som kan bli resultatet. Isteden mener vi NTNU bør basere seg på hva vi ønsker å oppnå, og her har Hestnesutvalget implisitt gitt et godt bidrag, for så å bestemme virkemidlene.

Mulighetsstudien tar i liten grad for seg trafikk- og parkeringsløsningene, og de kostnadene dette vil medføre. I tillegg kan en ifølge ordfører Rita Ottervik (Adresseavisen 02.12.2004) ikke regne med spesiell støtte fra kommunalt hold. Selv om kommunen er positivt innstilt til NTNUs samlokaliseringsforslag i dag, gir dette NTNU liten garanti sett over en 10-års periode, fordi en annen politisk konstellasjon i bystyret kan ha andre oppfatninger.

Tekna mener at:

 • sannsynligheten er stor for at prosjektet kan gi store udekkede tap, som vil gå på bekostning av universitetets kjernevirksomhet
 • de faglige og kulturelle fordelene ved samlokalisering er for vage
 • sannsynligheten for kommunal støtte er begrenset

  Uten at UFD gir klart uttrykk for garantier, anbefaler vi derfor styret ved NTNU å avslutte videre utredning av prosjektet.

  Med vennlig hilsen
  For TEKNAs etatsgruppe ved NTNU
  Karl Vincent Høiseth
  Prof Dr Ing

  Les hovedartikkel: Fagforeninger vil stoppe samlokalisering
 •