MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Brevet fra NTL (6.12.04, 09:59)

06.12.2004
Til Styret
NTNU

NTNU 2020 - EVENTUELL SAMLOKALISERING AV NTNU RUNDT GLØSHAUGEN Tjenestemannslaget viser til universitetsdirektørens tilrådning, rapporten fra Hestnesutvalget og mulighetsstudiene for areal, økonomi og prosjektfremdrift. Vi har følgende kommentarer:

Tjenestemannslaget er enig i at Hestnesutvalget gir et godt grunnlag for en videre faglig og universitetspolitisk debatt om NTNUs utvikling og imøteser en debatt rundt innholdet i rapporten. Tjenestemannslaget beklager samtidig at mandatet medfører en fare for at diskusjonen allerede nå blir preget av om en er for eller mot en eventuell samlokalisering rund Gløshaugen.

I tilrådningen sies det videre: Styret anser mulighetene for en framtidsrettet, samlokalisert løsning som så gode at det ber Universitetsdirektøren fortsette arbeidet for klargjøring av de økonomiske og arealmessige betingelsene med full kraft fram mot styremøtet 8. februar.

Tjenestemannslaget kan ikke se at de overnevnte dokumenter gir grunnlag for dette. Vi mener at det ikke er tatt tistrekkelig høyde for kostnadene ved en samlokalisering ved Gløshaugen, verken ut i fra økonomiske eller menneskelige betraktninger. Vi er også meget skeptiske til at OPS velges som finansierings form av et slikt prosjekt. Det å inngå forpliktende leie forhold i 20 – 30 år vil måtte begrense NTNUs handlingsrom på andre områder i betydelig grad.

Mulighetsstudien for areal viser at det finnes nok arealer i området rundt Gløshaugen for en samlokalisering av både Dragvoll og HIST under forutsetning at NTNU kan overta disse, og at nødvendige omreguleringer er politisk mulig.

På SESAM møtet 3.12.2004 framholdt universitetsdirektøren at man må forutsette at arbeidsforholdene for de som skal flyttes ned til Gløshaugen blir minst like gode som det er i dag og helst bedre.

Dragvoll er i dag på ca 80 000 m2. I tillegg er det behov for nytt bibliotek, behov for flere studentarbeidsplasser og areal for møteplasser. Tjenestestemannslaget frykter at dette vil medføre at dagens Dragvoll miljø vil måtte splittes opp for å unngå en for stor grad av fortetning av bygningsmassen ved Gløshaugen.

Hestnesutvalget viser til at det er ulike kulturer og gjennomgående svak NTNU identitet. De viser også til mulige styrker og svakheter som kan forsterkes eller forbedres ved samlokalisering.

Tjenestemannslaget tilrår styret å følge opp debatten som Hestnesutvalget inviterer til, men da ikke som et ledd i en eventuell samlokalisering.

Hestnes utvalget viser også til svak evne og vilje til omstilling. Tjenestemannslaget tilrår styret til å vie dette punktet spesiell oppmerksomhet. Er det tilfeldig at de fleste forslag til omstilling blir møtt med skepsis og motstand ved NTNU? Er det tilfeldig at ansatte har svak vilje til omstilling? Eller kanskje man også skal spørre seg om dette er riktig? Kan dette ha noe med måten prosessene initieres på? Kan det ha noe med manglende forankring?

mvh
Sturla Søpstad
Hovedtillitsvalgt

Les hovedartikkel: Fagforeninger vil stoppe samlokalisering