MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Skremt av usikker økonomi (6.12.04, 23:03)

Flertallet i NTNU-styret hadde kanskje sagt nei hvis de skulle ha gjort endelig vedtak om NTNU-samling mandag. I stedet vedtok styret å utrede saken videre.

Med unntak av studentene og Karl Glad var styrerepresentantene mildt sagt skeptiske til de økonomiske beregningene som foreligger.

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal hadde ingen problemer med å innrømme at mange faktorer er usikre. Blant annet mener han at inntektene for salg av Dragvoll er satt for lavt.

JUSTERING: Gode hoder legges i bløt for å omformulere universitetsdirektørens forslag til vedtak. F.v. Peter Lykke, Per Ivar Maudal, Christian Thommessen og Eivind Hiis Hauge.
Videre mener han at de kalkulerte byggekostnadene er vel optimistiske. Med kommunens hjelp håper Maudal å forbedre regnestykket fram mot neste styrebehandling, som vil foregå 8. februar.

Ikke dommedag
I løpet av debatten forsikret Maudal at heller ikke 8. februar er å betrakte som en dommedag for samlokaliseringsprosjektet.

– Innen den tid kan vi regne med å komme nærmere med sannsynlighetsberegningen. Da bør vi vite nok til å beslutte om vi skal investere ressurser i prosjektet, sa Maudal og antydet et beløp på 20 millioner kroner.

Han mener at prosjektet bør være modent for endelig beslutning til høsten.

Både Maudal og rektor Eivind Hiis Hauge la imidlertid vekt på at 8. februar er siste frist for å kjøpe kommunehøyblokka i Holtermannsvegen.

Rektor presiserte at han ikke ser noen risiko i å kjøpe høyblokka, uansett hvordan det går med samlokaliseringsdebatten. – Høyblokka kan når som helst selges igjen, med gode muligheter for gevinst, sa Hauge.

En hestehandel?
Meldingene fra de ansattes representanter var ikke til å misforstå. Bjarne Foss mener det er overhengende fare for at NTNU må bruke egne midler for å realisere flytteprosjektet.

Han ga også uttrykk for at han synes det er hasardiøst å utsette seg for dette uten å ha støtte og entusiasme fra universitetsbefolkningen. Videre var han skeptisk til å bli for avhengig av politiske myndigheter og Trondheim kommune.

– Hvilken hestehandel og hvilke avtaler blir vi nødt til å akseptere, spurte Foss. Han gjorde også klart at han under ingen omstendigheter vil akseptere å inkludere Høgskolen i Sør-Trøndelag.

SKEPTISK: Debatten avslørte stor usikkerhet om økonomien i flytteprosjektet. F.h Rigmor Austgulen, Bjarne Foss, Geir Lunde og Kari Werner Øfsti.
Foto: NTNU Info/Arne Asphjell
Frykter boligspekulanter
Geir Lunde la vekt på at det er stor motstand mot samlokalisering blant ansatte. Han reagerte på en økonomisk usikkerhet på 500 millioner kroner i forventa byggekostnader.

– Hvis vi legger til inventar må vi legge til minst 300 millioner, påpekte Lunde, og minnet om at kommunen allerede har signalisert at de ikke vil bidra økonomisk.

Lunde mener det må foreligge statlige garantier før omfattende byggeprosjekter kan iverksettes. Sist men ikke minst var han opptatt av at en samlokalisering rundt Gløshaugen vil legge stort press på tilgrensende boligområder og advarte mot boligspekulanter.

En klump rundt Gløshaugen
Rigmor Austgulen kommenterte også de mange usikkerhetsmomentene og lurte på hvor mye bedre og sikrere anslag det er mulig å gi innen neste styremøte. Hun klargjorde at hun ikke kan gå for et prosjekt som baserer seg på kalkylene fra mulighetsstudien i økonomi.

Austgulen la til at samlokalisering i en klump rundt Gløshaugen kan gi gode tverrfaglige gevinster. Hun påpekte imidlertid at utbyggingsradiusen ikke kan økes i særlig grad uten at avstanden blir kritisk og vinninga går opp i spinninga.

Studentrepresentantene ville ikke tone flagg før saken er debattert i Studenttinget og på allmøte. Styret ble oppfordret til å delta på allmøtet, som holdes i Studentersamfundet 19. januar.

Dempet optimisme
Om dokumentene om økonomi og areal var gjenstand for skepsis, ble til gjengjeld Hestnesrapporten mottatt med allmenn begeistring. Styret vedtok å be fakultetene om å levere en uttalelse om rapporten før det årlige ledermøtet på Røros i slutten av januar.

Tross mye tvil og usikkerhet vedtok Styret å fortsette utredningsarbeidet. Universitetsdirektørens opprinnelige forslag ble imidlertid nedtonet en smule.

Der het det at ”Styret anser mulighetene for en framtidsrettet, samlokalisert løsning som så gode at det ber Universitetsdirektøren fortsette arbeidet for klargjøring av de økonomiske og arealmessige betingelsene med full kraft fram mot styremøtet 8. februar.”

Den endelige formuleringen ble langt mer nøktern. Både ”gode muligheter for framtidsrettet, samlokalisert løsning” og ”med full kraft” ble strøket.

Snikende applaus
På tampen av styresaken uttrykte både Thommessen og Hauge forundring over at saksutredningen har møtt så stor motstand.

– Jeg forstår skepsisen til samlokalisering, men ikke skepsisen til at saken blir utredet, sa Hauge. Han avslørte også at mange har sneket seg fram i det siste og takket for engasjementet i flyttesaken.

Tekst og foto: Synnøve Ressem