MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU TIL SANDEFJORD:
Masterutdanning i logistikk (22.12.04, 14:24)

Fra høsten 2005 vil NTNU tilby såkalt erfaringsbasert masterutdanning i logistikk i Sandefjord. Lokale samarbeidspartnere er Folkeuniversitetet og næringslivet.

Forhistorien som ligger bak at NTNU nå starter en spesialutdanning i Sandefjord, er interessant: Sandefjord Vekst, som er et samarbeidsforum mellom Sandefjord kommune og næringslivet, fanget opp at lokale bedrifter hadde behov for å øke kompetansen innen logistikk og IKT.

Det ble arrangert en studiereise til Gøteborg, der Chalmers Tekniske Høgskola og IT-universitetet har etablert et utdanningsprogram på disse områdene i samarbeid med det lokale næringsliv.

UTVIDER KONTAKTFLATEN: - Gjennom Sintef kan vi bygge ut vår industrielle kontaktflate, sier Jan Ola Strandhagen og Heidi Dreyer, som begge har ett bein i Sintef og ett i NTNU. Logistikkutdanningen som forberedes for næringslivet i Sandefjord, tror de vil bli en bestselger som flere regioner vil være interessert i.
Gjensidig gevinst
Gruppen fra Sandefjord ønsket et lignende opplegg for sin region, men Chalmers sa nei. De hadde ikke kapasitet, og henviste til NTNU. Her er det professor II Jan Ola Strandhagen og postdockandidat Heidi Dreyer som har fått den faglige stafettpinnen.

Begge har tilknytning til både Sintef og NTNU, og ser fram til å etablere et nærmere samarbeid med næringslivet i Sandefjord gjennom dette utdanningsprogrammet.

- Dette kan bli et opplegg til gjensidig nytte, påpeker Strandhagen. - Vi kan lære opp bedriftene innen et fagfelt de har god bruk for i sitt daglige virke, og vi kan knytte oss sterkere til interessante bedrifter som Jotun, Hydro og Linjegods (Schenker).

Strandhagen tror at undervisningen ved NTNU også kan bli mer interessant ved at studentene kan gjennomføre prosjekt- og hovedoppgaver ved bedriftene.

Modellprosjekt
NTNU Videre legger til rette og har ansvaret for den administrative del av programmet.

– Et spennende prosjekt, sier seksjonssjef Frode Arntsen, som ser Sandefjordprosjektet som en mulig modell for lignende etterutdanningsopplegg i andre regioner. I Sandefjord er det Folkeuniversitetet som er samarbeidspartner på undervisningssiden.

Heidi Dreyer mener NTNU-miljøets styrke når det gjelder logistikkutdanning, er teknologisk profil, IKT-ekspertise og stor bredde. Flere institutt er aktuelle støttespillere i undervisningsopplegget som nå skal forberedes for Sandefjord.

Professor Tore Sager ved Vei og samferdsel har transport som sitt spesialfelt. Dreyer har siviløkonomutdannelse og har tatt doktorgrad hos Sager. Hennes spesialområde er verdikjedestyring, mens Strandhagen har produksjonslogistikk som sitt spesialfelt.

Erfaringsbasert mastergradsutdanning
Såkalt erfaringsbasert mastergradsutdanning vil si at kandidater med en grad tilsvarende Bachelor og noen års yrkeserfaring innen et bestemt fagfelt, kan ta en mastergrad ved å gjennomføre flere moduler med etterutdanning.

Logistikkkurset som forberedes for Sandefjord vil bestå av åtte moduler, fire generelle og fire spesielle, pluss en masteravhandling. Det betyr at det blir mulig for kursdeltagerne å velge spesialiseringsretninger innen logistikkfaget, for eksempel logistikkledelse, produksjonslogistikk og transport.

SVT og IVT-fakultetene og NTNU Videre samarbeider nå om den endelige utformingen av opplegget, som vil fremmes for godkjenning i NTNUs styre i vårsemesteret.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Sandefjord blir universitetsby (Sandefjords Blad).
Næringslivet premissleverandør (Sandefjords Blad).
Lang men kort vei (Sandefjords Blad).