MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE 2005:
Norge samles til ett bredbåndsrike (4.1.05, 16:01)

Ved utgangen av 2004 hadde 30 prosent av Norges husstander bredbåndstilknytning. Målet er at alle som ønsker det, skal ha bredbånd i løpet av 2007.

Våre naboland i øst har ligget foran oss i bredbåndsutbygging, men nå er det ca 12 bredbåndtilknytninger per hundre innbyggere i alle tre landene.

I FARTA: - Bruk av bredbånd gir spennende muligheter, og vi er inne i en utvikling der farten øker, konstaterer seniorrådgiver Kjell Ove Kalhagen i Moderniseringsdepartementet.
- Vi har tatt igjen svenskene og finnene, opplyste seniorrådgiver Kjell Ove Kalhagen i Moderniseringsdepartementet da han innledet Kursdagenes sesjon om Multimedia i bredbånds- og mobilnett.

Fullt utbygd i 2007
Kalhagen viste et diagram som illustrerte hvor raskt bredbåndsutbyggingen har gått i Norge:

 • Ved utgangen av 2003 kunne 64 prosent av landets kommuner tilby bredbånd; i august 2004 var prosentandelen steget til 84.

 • I august i fjor hadde 24 prosent av norske husstander innlagt bredbånd, men allerede ved utgangen av året var andelen steget til 30 prosent.

  Høsten 2003 vedtok Stortinget et mål om at alle norske husstander skal kunne tilbys bredbåndstilknytning innen utgangen av 2007.

  - Den målsettingen skal vi klare, uavhengig av om det måtte bli regjeringsskifte til høsten, lovet departementets seniorrådgiver lydhøre telekommunikasjonsfolk.

  Bygger ned monopolet
  Myndighetenes strategi er å la markedsaktørene bygge ut infrastruktur og gi innhold til tjenestene i nettet. I dag er det 130 bredbåndsaktører i Norge.

  KURSDAGENE ER I GANG: Interessen for Kursdagene er økende. Over 800 deltar på årets Kursdager, fordelt på 11 kurs. En nedadgående trend ser ut til å være snudd.
  De fleste har regionalt/lokalt fokus, men det er også en del større med nasjonalt perspektiv. Catch og NextGentel er de største utfordrerne til det tidligere monopolet Telenor.

  Kalhagen kunne også opplyse at Norge er best i den nordiske klassen når det gjelder å redusere markedsandelen til den tidligere monopolisten. Hos oss er Telenors andel av bredbåndsmarkedet 54 prosent, mens den er vesentlig høyere i de andre nordiske landene.

  "Gravekarantene"
  Myndighetene er opptatt av å styrke BaneTele som alternativ tilbyder av transportløsning. Ett politisk virkemiddel innebærer at når det graves grøfter, skal alle aktuelle interessenter få være med og legge sine fiberoptiske kabler.

  I et forsøksprosjekt i Bergen ble de aktører som ikke ville være med på "grøftespleiselag", satt i "gravekarantene" i tre år i det aktuelle området.

  Flere tiltak for å øke takten
  Andre tiltak fra myndighetenes side er bl.a. prosjektet "HØYKOM - Program for tilskudd til høyhastighetsløsninger" som har hatt en god effekt.

  TETTER SEG TIL: Det blir stadig færre hvite flekker på det norske breddbåndskartet.
  Skattelette for anskaffelse av pc og bredbånd gjennom arbeidsgiver har også gitt gode resultater, og besparelser på opptil femti prosent for brukerne, opplyste Kalhagen.

  I tillegg bruker myndighetene næringsrettede utviklingsmidler til utbygging av infrastruktur. I fjor fikk norske kommuner fem hundre millioner av slike midler, og beløpet vil være tredoblet i 2007.

  Offentlige tjenester bidrar også til å øke bruken av bredbåndnettets muligheter. Via portalen Altinn kan borgerne få utrettet mange av de tjenester som de før henvendte seg til statlige og kommunale instanser om. Som eksempel nevnte Kalhagen at en tredjedel av alle skattepliktige leverte elektronisk selvangivelse i fjor.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Program for kursdagene
 •