MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE 2005:
Statens vegvesen øker forskningsinnsatsen (5.1.05, 12:38)

Vegdirektør Olav Søfteland vil øke forskningsinnsatsen og bygge ut samarbeidet med NTNU og Sintef. Spennende oppgaver for studentene skal være med på å sikre rekrutteringsgrunnlaget til Vegvesenet.

Vegvesenet er i ferd med å utarbeide et strategidokument for forskningsinnsatsen. Større engasjement i EU-prosjekter og en samarbeidsavtale med NTNU og Sintef inngår i denne satsingen.

INVITT TIL SAMARBEID: Vegdirektør Olav Søfteland oppfordrer til mer samarbeid og mindre vekt på konkurranse mellom Vegvesenet og dets medspillere.
– Dette er viktig for at studentene skal bli mer engasjert i våre oppgaver. Det vil sikre grunnlaget for god rekruttering, påpekte Olav Søfteland som er en av foredragsholderne under årets Kursdager.

For å bygge ut kontakten med NTNU og Sintef, har Vegvesenet blant annet etablert et Veg- og trafikkfaglig senter her i Trondheim.

FoU-tjenester for 100 mill.
Vegvesenet gjennomgikk store organisatoriske endringer i 2003. Anleggsdelen ble skilt ut i et eget selskap, Mesta, og bygge- og anleggsoppgaver legges nå ut på anbud.

Mesta henter fortsatt 95 prosent av sine oppdrag hos Vegvesenet, men andre entreprenører, rådgivende ingeniører og konsulenter er med og konkurrerer om oppdragene.

- Bruavdelingen og Veglaboratoriet var fyrtårn i vår virksomhet, sa Søfteland, som opplyste at FoU-oppgavene i disse avdelingene nå er videreført i Teknologiavdelingen.

I året som gikk kjøpte Vegvesenet FoU-tjenester for mellom 60 og 80 millioner. I 2005 vil omfanget overstige 100 millioner, ifølge vegdirektøren.

INSITAMENT: - Vegvesenet må legge inn et insitament til FoU-innsats i sine prosjekter, mener adm. dir. Kyrre Olaf Johansen i Mesta (t.v.). Olav Søfteland til høyre.
Ønsker større åpenhet
- Hittil har vi kanskje vært for opptatt av den daglige drift, men i strategiplanen vil vi se lenger frem, kunngjorde Søfteland.

- Vegvesenet vil være en fanebærer, men vi må ha hjelp til å løfte fanen høyere, sa han videre, og inviterte entreprenører, rådgivende ingeniørfirma og forskningsinstitusjoner til å bli med i satsingen.

I paneldebatten som fulgte vegdirektørens foredrag, fikk denne invitten sterkt bifall fra entreprenører og andre medspillere.

- Vi ønsker å bidra i prosesser der FoU-behov defineres, sa divisjonsdirektør Stein Eriksen fra Norconsult. Han synes det er svært positivt at Vegvesenet nå vil invitere til større åpenhet og forutsigbarhet i disse prosessene.

Eriksen anbefalte også at Statens vegvesen følger modellen til det svenske Vägverket som legger ut sitt utviklingsbehov på Internett.

Kvalifisert bestiller av tjenester
NTNU-professor Harald Norem ved Institutt for bygg og anlegg har erfaring fra Vegvesenet og konsulentbransjen. Han understreket at det er viktig for Vegvesenet å være en kvalifisert kjøper av tjenester, og at det derfor er viktig at de opprettholder en egen forskningsaktivitet.

- Etaten må ha personer som kan sette forskningsresultatene ut i livet, understreket Norem. – Det er nødvendig med en sterkere forskningsinnsats, selv om målet kun er å vedlikeholde eksisterende kompetanse, mente han.

Vegdirektør Søfteland bifalt synspunktene fra sine kolleger, og understreket intensjonene om at etaten skal være en faglig kompetent, profesjonell bestiller av tjenester.

Tekst og foto: Arne Asphjell