MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny artsdatabank i Trondheim (7.1.05, 09:50)

Truede dyre- og plantearter er stikkordet for Artsdatabanken som ble opprettet ved nyttår. NTNU blir en av samarbeidspartnerne til den nye institusjonen.

Artsdatabanken har som hovedoppgave å styrke kunnskapen om mangfoldet i naturen og slik bidra til en styrket forvaltning. På sikt skal den gi en total oversikt over det biologiske mangfold i Norge.

TRUET: Lomvi er en av fugleartene som står på den såkalte rødelista. Lista inneholder til sammen 3.396 truede og sårbare arter i Norge.
Foto: Tycho Anker-Nilssen
– Det finnes masse kunnskap, men den er ofte ikke tilgjengelig eller forståelig. Vår oppgave blir å sørge for at alle som skal ta beslutninger på vegne av norsk natur, har tilgang på oppdatert kunnskap, sier direktør Ivar Myklebust. Han legger stor vekt på at databanken faglig sett er uavhengig.

– Jeg tror det er avgjørende for vår troverdighet som kunnskapsleverandør. Vi kan formidle fakta på en uhildet, nøytral måte uten å legge politiske eller forvaltningsmessige føringer inn i tolkningen av kunnskapen. Vi er ikke ”gift” med noen, understreker Myklebust som så langt er eneste ansatt.

Tilknytning til NTNU
Artsdatabanken, som er opprettet i henhold til lov om universiteter og høyskoler, er knyttet til NTNU gjennom kjøp av administrative tjenester som økonomi, personal og IT.

– Vi har fått veldig god hjelp fra NTNU-systemet, særlig gjennom Vitenskapsmuseet nå i oppstarten, men faglig er vi altså uavhengig, sier direktøren.

Institusjonen skal likevel ikke selv drive med innsamling av kunnskap gjennom naturvitenskaplig kartlegging og overvåkning, men hente den inn fra eksisterende miljøer.

- Innen biologi vet vi at vi for eksempel kan spille på sterke faglige miljøer på NTNU. Det samme gjelder ulike teknologimiljøer som kan hjelpe oss å bære kunnskapen fram til brukerne, utdyper Myklebust.

Ingen direkte myndighet
Artsdatabanken har ingen myndighet som kan tvinge andre til å bruke den kunnskapen banken gjør tilgjengelig. Et nytt lovforslag er imidlertid ute på høring. Det vil pålegge alle myndigheter som tar avgjørelser som kan påvirke det biologiske mangfold, å innhente oppdatert kunnskap.

Ivar Myklebust håper loven vil bli vedtatt og dermed bidrar til å styrke Artsdatabankens sentrale plass som kunnskapsleverandør.

Stort behov
Tap av mangfoldet i naturen der dyre- og plantearter og naturtyper forsvinner, regnes i dag som et av de største miljøproblemene. Regjeringen har satt som mål at tapet av mangfoldet i den norske naturen skal stanses innen 2010.

En sentral oppgave for Artsdatabanken blir å revidere den såkalte rødlista som er en oversikt over truede og sårbare arter. I dag står 3.396 norske arter på lista som blant annet inneholder 84 fuglearter, 407 karplanter, 42 pattedyr og 530 sommerfugler. Men lista er fra 1998, og det er et stort behov å få den oppdatert. Denne gangen skal også truede naturtyper inn på rødlista.

Liten bank
Ivar Myklebust sier at det ikke er noe mål at Artsdatabanken skal bli stor.

– Vi regner med å være 8-10 personer når vi er normal drift. I tillegg skal vi kjøpe inn kompetanse og utvikle samarbeid med andre. Vi skal stimulere til ny kunnskap, men det er primært andre som skal hente den inn. Vår kjerneoppgave er som nevnt, å gjøre kunnskapen tilgjengelig, anvendbar og forståelig.

Av Christian Fossen