MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil tilby faghjelp til gjenoppbygging (10.1.05, 22:27)

NTNU kartlegger nå muligheter for å yte faglig bistand til gjenoppbygging etter flodbølgen. Arkitektene er allerede på banen.

Saken ble drøftet på dekanmøte i dag, mandag. Rektor Eivind Hiis Hauge opplyser at innen førstkommende fredag skal alle fakultetene ta en gjennomgang av hva de kan ha å bidra med.

– Vi skal lage en samlet oversikt over tilgjengelige ressurser, men vil overlate til sentrale myndigheter å bestemme hvordan den skal utnyttes, sier Hauge.

Han understreker at eventuell hjelp må samordnes på et nasjonalt plan, og at det ikke er naturlig at NTNU skal ta selvstendige initiativ overfor de kriserammede.

KLAR TIL INNSATS: Hans Skotte ved Institutt for byforming og planlegging ønsker å bidra med konkrete prosjekter i flodbølgeområdene. I februar reiser han til Sri Lanka.
Arkivfoto: NTNU Info/Arne Asphjell
NTNU har alt
Dekanmøtet bekreftet at det er stort engasjement rundt om på fakultetene, og noen diskuterer mer konkret enn andre. Fakultet for arkitektur og bildekunst har allerede hatt et eget møte om bistandsplanlegging.

Postdoktor Hans Skotte ved Institutt for byforming og planlegging framhever at NTNU står i en særstilling for å tilby relevant hjelp til gjenreising. – Vi har all fagekspertisen som det er bruk for, framholder Skotte, men presiserer at eventuell hjelp og bistand må gis på mottakernes premisser.

Han snakker av erfaring, blant annet fra mangeårig bistandsarbeid i Botswana og doktorgradsarbeid om gjenreisningen av Bosnia-Hercegovina. Skotte deltar dessuten i en forskningsgruppe for tvungen migrasjon, og er med i et gjenoppbyggingsprosjekt i Nord-Irak i regi av Verdensbankens katastrofedivisjon. Nå har naturkatastrofen i Sørøstasia tent engasjementet ytterligere.

Høyaktuell konferanse
Forskeren vil helst bidra med konkrete prosjekter. NTNU er allerede involvert i forskningsprosjekter på Sri Lanka. I februar reiser Skotte dit for å delta på en fagkonferanse om boliggjenreising etter borgerkrigen.

- Blant annet skal vi se på overføringsverdier av erfaringene etter ulike gjenoppbyggingsprosjekter. Konferansen ble bestemt lenge før flodbølgen, men hendelsen har i høyeste grad aktualisert temaet, utdyper Skotte.

Hjelp til selvhjelp
I forbindelse med Sri Lanka-besøket tilbyr han seg å kontakte landets tekniske universitet for å drøfte bistandsbehov og muligheter. Han vil blant annet undersøke om universitetet er interessert i å ta imot erstatningspersonell, slik at egen fagekspertise kan fristilles for å delta i samfunnsoppbyggingen.

- Dette er samfunnsnyttig hjelp, framholder idealisten fra Arkitekt. Samtidig legger han ikke skjul på at han er sterkt kritisk til mye av det tradisjonelle bistandsarbeidet. For eksempel stiller han store spørsmålstegn ved de enorme pengesummene som samles inn, og lurer på hvor mye som vil komme flodbølgeofrene til gode.

– Min erfaring er at hjelp til selvhjelp er den beste og mest effektive formen for hjelp, avslutter Skotte.

Av Synnøve Ressem