MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nytt muggmøte på Dragvoll (19.1.05, 17:05)

En ny undersøkelse om inneklima og helse på Dragvoll avslører ingen helseplager som knyttes til muggsopp. Derimot påpekes andre arbeidsmiljøproblemer.

Problemene gjelder konkrete forhold som er knyttet til dårlig luft, støy og støv. Det psykososiale arbeidsmiljøet er heller ikke så bra som det burde være, og påfallende mange klager over muskel- og skjelettplager.

DISKUTERER NYE TILTAK: Jan Vilhelm Bakke (f.v), assisterende eiendomssjef i Samskipnaden Bård Kåre Flem, HMS-sjef Anne-Beth Holte og fakultetsdirektør Ivar Østerlie.
Det er imidlertid høyst usikkert om forholdene som blir påtalt har noen sammenheng med fuktproblemene i bygningen, heter det i en fersk rapport om inneklima og helse som ble lagt fram på et informasjonsmøte på Dragvoll i dag (19. januar).

Spørreundersøkelse
Rapporten gjelder en spørreundersøkelse blant ansatte i Bygg 5, som ble gjennomført i et samarbeid mellom HMS-seksjonen ved NTNU og Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Både ansatte ved NTNU, Tapir og Samskipnaden deltok.

- Bakgrunnen er at vi ville kartlegge omfanget av plager blant ansatte som oppholder seg i et fuktskadet bygg. Informasjonen har betydning for videre arbeidsmiljøtiltak, forklarte HMS-sjef Anne Beth Holte på møtet i dag.

Hun opplyste at bygg 5, som blant annet inneholder kantina, ble plukket fordi det var påvist muggsopp der i tidligere undersøkelser, og at ansatte i bygningen hadde meldt fra om helseplager i den forbindelse.

SAMARBEIDSPARTNER: Jan Vilhelm Bakke fra Universitetet i Bergen har vært med og utarbeidet rapporten om forholdene på Bygg 5 på Dragvoll.
Samarbeid med Bergen
Samarbeidet med Universitetet i Bergen kom i stand fordi UiB holder på med en tilsvarende kartlegging. Bergensstudien omfatter også bygninger som ikke har fuktproblemer. Arbeidet ledes av dr. Jan Vilhelm Bakke som regnes som en av landets fremste eksperter på inneklimarelaterte helseplager.

Bakke var til stede på Dragvoll i dag. Han kunne berolige de frammøtte med at resultatene fra spørreundersøkelsen ikke viser symptomer på helseplager som er vanlig ved eksponering for muggsopp. De vanligste symptomene for slike plager er allergi og luftveisirritasjoner.

Derimot avslørte spørreundersøkelsen andre kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet, som trekk, tørr luft og støy og støv. Dette vil nå bli fulgt opp av HMS-seksjonen, blant annet ved å gjennomføre en ny spørreundersøkelse.

Nye tiltak
Etter at den første undersøkelsen ble gjennomført har bygningen vært gjenstand for en omfattende rehabilitering. Seksjonssjef Geir Nilsen ved Teknisk avdeling opplyste at arbeidet skal være ferdig i løpet av våren.

En ny spørreundersøkelse vil blant annet gi interessante opplysninger om hvilken effekt utbedringstiltakene har på inneklima og helse.

Teknisk direktør Kjell Næsje opplyser at NTNU brukte seks millioner kroner på utbedring av fuktskader på Dragvoll i fjor. Arbeidet er på langt nær ferdig. Blant annet diskuteres full utskifting av vinduer og fasader. Dette løftet blir kostnadsberegnet til 15 millioner kroner.

Tekst og foto: Synnøve Ressem

Les rapporten her