MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Økonomisk støtte til samlokalisering? (19.1.05, 17:10)

Tirsdag i neste uke skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal engasjere seg økonomisk i flyttesaken. Rådmannen er positiv.

Dette vil i tilfelle gjelde både Dragvoll-området og sentrumsområdene i sør. "Sentrumsområdene i sør" defineres som området fra Kalvskinnet til Lerkendal, med Gløshaugen som avgrensning i øst og Marienborg i vest.

Pådriver og tilrettelegger
I saksframlegget fra rådmannen legges det vekt på at Trondheim skal tilrettelegge for et allsidig næringsliv med grunnlag i kunnskaps- og kompetanseutvikling. Universitet og høgskole er avgjørende drivkrefter i denne utviklingen.

Det påpekes at den internasjonale konkurranseevnen i regionen er avhengig av at vi vinner kampen om de beste studentene og talentene. Ved å integrere utdannings- og forskningsmiljøet enda sterkere i byens strukturer vil Trondheim bli en enda mer attraktiv by å studere, forske og bo i.

Derfor mener rådmannen at Trondheim kommune bør stille seg positiv til samlokalisering av NTNU og HiST. Rådmannen anbefaler at kommunen går inn både som pådriver og tilrettelegger. Dette omfatter et betydelig økonomisk engasjement.

"Dette forutsettes å skulle skje på forretningsmessige premisser og i nært samarbeid med andre offentlige og private aktører. Videre engasjement må i så fall avklares i bystyret", heter det i saksframlegget.

Rådmann Inge Nordeide har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag (19.januar).

Av Synnøve Ressem