MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Overveldende skepsis i høringsuttalelsene (21.1.05, 17:34)

Folkets røst har talt i form av høringsut-talelser fra fagmiljøene og nære samarbeids-partnere: Flertallet har store betenkeligheter med å flytte Dragvoll-miljøene. Derimot er det stor enighet om bygge ut busstilbud og datanettverk.

Videre viser høringsrunden at de ulike miljøene har en rimelig felles oppfatning av verdensbildet og faglige utfordringer NTNU står overfor. Samtlige legger vekt på økende internasjonalisering, hardere konkurranseforhold og økt behov for tverrfaglighet.

LØSNINGEN?: En rekke fagmiljøer er skeptiske til en samlokalisering. De tror bedre busstilbud kan være med og løse noen av problemene universitetet står ovenfor.
Foto: NTNU Info/Håvard Moen Ferstad
Løsningsforslagene er derimot mer sammensatte. Flertallet presiserer at geografisk plassering og fysisk avstand er av underordnet betydning for NTNUs utvikling. Det er bred enighet om at eksisterende problemer kan løses ved å bedre busstilbudet og satse mer på informasjonsteknologi.

DMF mest positiv
Ikke uventet er Det medisinske fakultet mest positiv til en samlokalisering rundt Gløshaugen. De viser til at fakultetet allerede har et bredt tverrfaglig samarbeid om forskning og undervisning.

Det gjelder blant annet innen medisinsk teknologi, som omfatter seks ulike fakulteter, hvorav HF- og SVT-fakultetet er to viktige samarbeidspartnere. DMF mener at en NTNU-samling vil styrke den tverrfakultære satsingen ytterligere.

Studenttinget har forlenget frist til 27. januar for å komme med en uttalelse. I andre sammenhenger har Studenttinget uttalt seg positivt til samling.

Mer for pengene
Skeptikerne til flytting er redd for at prosjektet skal koste mer enn det vil smake, og fjerne oppmerksomheten fra faglig virksomhet og utfordringer. Flere hevder at vi vil få en bedre effekt, for langt mindre ressurser, hvis vi velger å møte utfordringene ut fra den lokaliseringssituasjonen vi har.

Videreutvikling av Dragvoll nevnes spesielt, med nytt biblioteksbygg og undervisningsarealer som er tilpasset de nye studie- og undervisningsformene.

Styrke og svakheter
Studentsamskipnaden vurderer konsekvensene ut fra sin egen virksomhet. De mener at en samling vil kunne gi større og mer slagkraftige enheter, bedre effektivitet og ressursutnyttelse. SiT ser blant annet for seg mulighet for et storsenter plassert sentralt på campus, med samling av ulike tjenester, butikker og kafeer. Videre mener SiT at en storcampus vil åpne nye muligheter for boligsatsing.

På den negative siden anfører SiT at byggeprosessen vil ta lang tid med gradvis innfasing i nye lokaler. Dette medfører kostbar drift og forringelse av tilbudet. Spesielt framheves at en eventuell flytting får negative konsekvenser for idrettsbygg og barnehager.

Av Synnøve Ressem

Les uttalelsene her