MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Kommunen bremser tempoet (25.1.05, 15:22)

Formannskapet i Trondheim avventer NTNU-styrets beslutning i flyttesaken. Så vil politikerne ha en konsekvensanalyse av vedtaket, og en studie som viser hvordan Dragvoll kan utvikle seg som universitetsområde.

Dette innebærer at rådmannens innstilling ble tonet ned. Rådmannen foreslo opprinnelig at Trondheim kommune skal være både en pådriver og tilrettelegger for å realisere en samlokalisering. I saksframlegget het det også at kommunen ville vurdere å gå inn i prosessen med et betydelig økonomisk engasjement.

FOTEN PÅ BREMSEN: Flertallet i formann-skapet vil bremse kommunens engasjement i samlokaliseringssaken. Til venstre sitter rådmann Inge Nordeide og ordfører Rita Ottervik.
Går for langt
Saken ble behandlet i formannskapet tirsdag (25. januar). Flere representanter tok til orde for at rådmann Inge Nordeide hadde gått for langt i å binde opp kommunen i denne saken. Rune Olsø (Ap) la vekt på at kommunepolitikerne ikke har noe med å blande seg inn i interne debatter ved NTNU.

– Når universitetet har bestemt hvordan de vil ha det, er vår oppgave å hjelpe med forvaltningsmessig tilrettelegging, presiserte Olsø.

Et pressmiddel?
Elin K. Berntsen (SV) var bekymret for at interpellasjonen om samlokalisering i bystyret i fjor har blitt brukt for å presse gjennom hurtige vedtak ved NTNU. Hun mente videre at samlokaliseringsdebatten ble avgjort med vedtaket om å bygge det nye sykehuset på Øya. Alternativet var Dragvoll og et makeskifte mellom NTNU og St.Olavs om tomter og bygninger.

I KULISSENE: Tidligere kommunaldirektør Magnus Heide Westerberg fulgte spent med på formannskapets diskusjon fra tilhørerplass.
Senker tempoet
Under avstemningen ble hele siste avsnitt i rådmannens innstilling byttet ut. Denne passusen kunne leses som en betingelsesløs oppslutning til samlokalisering. Flertallet la mer vekt på at det ikke skal legges fram noen reguleringsforslag før samlokalisering er vedtatt (av NTNU) og sentrale byplanmessige og økonomiske aspekter ved prosessen er avklart.

Ny interpellasjon
Flyttesaken kommer også opp som en interpellasjon i bystyret førstkommende torsdag, fremmet av RVs representant Arne Byrkjeflot. Han reagerer på at rådmannen inviterte formannskapet, og ikke bystyret, til å gjøre vidtrekkende vedtak i saken. Han er redd for at prosessen skal kjøres så langt at den i praksis er avgjort før bystyrepolitikerne får anledning til å uttale seg.

Tekst og foto: Synnøve Ressem