MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FLYTTESAKEN:
Lederne sier "tja" til samboerskap (26.1.05, 12:31)

RØROS: Skepsisen til flytteplanene var tydelig stor blant mange av deltagerne på årets ledersamling på Røros. Men flere lar tvilen komme prosjektet til gode, og utfallet på styremøtet i februar blir sannsynligvis ja til videre utredning.

Tirsdag 8. februar har til nå vært framstilt som en endelig deadline i flyttesaken. Inntrykket har vært at NTNUs styre da skulle avgjøre spørsmålet om samlokalisering. På Røros kom det imidlertid fram at avgjørelsen ikke nødvendigvis vil være endelig.

FAKTA

NYE ALLMØTER
Ifølge styremedlem Rigmor Austgulen har styret fortsatt mye informasjon de vil ha ut til folket.

De har derfor satt opp to nye allmøter torsdag 3. februar: ett på Gløshaugen og ett på Dragvoll. Universitetsdirektør Per Ivar Maudal og prosjektdirektør Inge Fottland skal delta, og fagforeningene er også invitert.

I tillegg oppfordrer Austgulen folk om å sende styret e-mail med sine synspunkter.

Ifølge styrerepresentant Rigmor Austgulen vil et nei være et endelig nei. Et ja vil imidlertid være et klarsignal til å fortsette utredningen – ikke nødvendigvis et endelig ja til samlokalisering. Den videre utredningen vil trolig pågå fram til mars 2006 og har en kostnadsramme på 20 millioner kroner.

Bekymringen har vært stor for at lite vil bli gjort med plassmangelen på Dragvoll før man har en endelig avklaring i saken. Det er også bakgrunnen for at et nei vil være endelig. Da vil bygging på Dragvoll bli satt i gang umiddelbart.

- Sats på forskning i stedet!
”NTNU 2020” stod øverst på lista da rundt 125 ledere møttes til den årlige samlinga på Røros. Hvor er NTNU på vei? Hvor vil vi, og hvordan skal vi komme oss dit? Arbeidet foregikk hovedsakelig i grupper, hvor alle resultater ble systematisk samlet inn for å leveres til styret.

Ledersamlingen avsluttet imidlertid med en diskusjon i plenum. Skepsisen til samlokalisering var tydelig i høringsuttalelsene fra fakultetene, og skeptikerne markerte seg også på Røros.

- Dette har vært en merkelig prosess der svaret har vært gitt på forhånd. Prosessen savner en bred forankring på grasrotnivå. Likevel ruller snøballen uten at den store gevinsten er synliggjort, hevdet Asbjørn Rolstadås ved IVT-fakultetet.

- Utsett saken og bruk kapasiteten til kvalitet på forskning, oppfordret han ledelsen.

GRUNNFORSKNING I FOKUS: Det er betenkelig at Hestnesutvalget mer eller mindre overser betydningen av økt satsing på grunnforskning, mener Kari Melby.
Uklar kurs
Også Erling Ildstad ved IME-fakultetet frykter at NTNUs fokus på samlokalisering kan føre til at universitetet faller på de internasjonale ratingene. Han understreket at tverrfaglighet ikke nødvendigvis er avhengig av samlokalisering.

- Lagspill handler om gjensidig respekt og samhandling og en vilje til å arbeide mot et felles mål. Hvis viljen er der, er lokalisering og avstand irrelevant, påpekte han, og oppfordret til heller å fokusere på å skape en kultur for lagspill.

Dag to begynte med innledninger av rektor Eivind Hiis Hauge, prorektor Julie Feilberg og student og medlem i Hestnesutvalget, Maria Serafia Fjellstad.

- Det er lett å liste opp de faglige utfordringene, men jeg har vanskelig for å se hvordan de henger sammen med en lokaliseringsdebatt. Ingen av innlederne klarte å vise meg det i dag, sa Kari Melby fra HF-fakultetet.

Fakultetsdirektør ved SVT, Jan Morten Dyrstad, etterlyste i likhet med mange andre en klar kurs. Hva er det egentlig man ønsker med en samlokalisering?

- Argumentene er innbyrdes inkonsistense: Noen sier det handler om studentene, andre sier det ikke gjør det. Noen sier det handler om tverrfaglighet, andre sier det ikke gjør det. Noen sier det handler om byutvikling, andre sier det ikke gjør det, påpekte Dyrstad, og ytret et ønske om ordentlige analyser og at Hestnesutvalget må få fullføre sin utredning.

- MYE NERVER: Det har vært høflige debatter i plenum, men situasjonen er en helt annen på tomannshånd, oppsummerte Christian Thommessen.
Thommessen vil videre
Styremedlem Christian Tommessen hadde merket seg en rekke betenkeligheter som hadde kommet fram i løpet av seminaret. Han innrømmet at også han er usikker på om det til syvende og sist er mulig å samle NTNU på én campus. Men han ser samtidig fordelene og synes ikke tiden er moden til å si nei ennå.

- Vi vet ikke nok til at det er riktig å avslutte prosessen. Vi bør ikke si nei fordi vi er redd for hva vi kan finne. Oppsiden er så stor, påpekte han, og understreket at han også tror styret vil gå inn for å fortsette utredningen.

Thommessen vil imidlertid ha muligheten til å stoppe utredningen før den berammede tiden og ba universitetsdirektøren legge opp et løp slik at utredningen deles i ulike faser. Det betyr også at de 20 millionene som er avsatt, ikke nødvendigvis vil bli brukt opp dersom utredningen stanser underveis.

- Bruk tiden fornuftig!
Are Øyasæter ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst oppfordret NTNU til å bruke tiden fornuftig dersom utredningen går videre. Han ønsker seg en debatt om hvordan bygningene best mulig kan løse de faglige utfordringene. Dermed vil premissene ligge klare når man lyser ut en arkitektkonkurranse.

- Da unngår vi en backlash hvor ingen av forslagene er som vi håpet og som ender i at ingenting blir bygget, understreket han.

Det medisinske fakultet var mest positiv i høringsuttalelsene. Også under ledersamlinga argumenterte flere av medisinerne for en flytting.

- Mange tror man må betale mye i negativ forstand ved en samlokalisering. Vi hadde den samme debatten i forbindelse med sykehuset, men det har økt attraktiviteten både for ansatte og pasienter, hevdet Gunnar Bovim, og fikk støtte blant annet av instituttleder Stein Kaasa.

FAKTA PÅ BORDET: Totaløkonomien må være klar før man kan si ja eller nei til en samlokalisering, mener Torbjørn Digernes.
Tidsriktig campus
Kathrine Skretting tror de fleste ønsker seg NTNU samlet i én campus i byen. Hun ser for seg en vakker, tidsriktig campus, men ser samtidig de mulige ulempene.

- Det er en fordel om vi får undersøke saken litt nærmere. Da vil vi fort finne ut om prosjektet er realiserbart eller ikke, mener hun.

Torbjørn Digernes trakk fram nærheten til samfunns- og næringsliv som et viktig argument. - Vi er nødt til å undersøke denne opsjonen, og deretter ta en beslutning på et rasjonelt fundament, sa han.

Flere understreket også at konkurransen om studentene vil bli stadig tøffere. Hvis NTNU skal lykkes, er det viktig å lytte til studentene og deres meninger øg ønsker. NTNU-studentene har vært pådrivere for en samlokalisering og argumenterte også for sitt synspunkt på Røros.

Tekst og foto: Elin Fugelsnes

 Se bildeserie